Вода питна негазована штучно-мінералізована / штучно-йодована / штучно-фторована «CLEARWATER» «ЧИСТА ВОДА» виробництва ТОВ з ІІ «Чиста Вода» успішно підтвердила екологічні переваги та відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2010 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу згідно з ISO 14024. Як результат, виробник отримав екологічний сертифікат №UA.08.002.432 та право на застосування екологічного маркування відносно сертифікованої продукції.

Під час проведення оцінювання відповідності продукції вимогам екологічних критеріїв, підприємство підтвердило екологічну спрямованість своєї діяльності, безпечність виробництва та поліпшені екологічні характеристики продукції за показниками безпеки.

На підприємстві впроваджена та функціонує інтегрована система системи управління стосовно виробництва води питної згідно ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT) та ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT).

Керівництвом підприємства встановлена та введена в дію екологічна політика, яка спрямована на збереження навколишнього середовища, зниження негативного впливу, охорону і раціональне використання природних ресурсів.

Протягом всього життєвого циклу продукції, з метою забезпечення її якості, підприємством здійснюється відповідний контроль. На підприємстві діє власна вимірювальна лабораторія, яка здійснює постійний контроль безпеки та якості на всіх етапах очищення, мінералізації та розливу води.

Виробництво продукції, в т.ч. добування води, здійснюється з дотриманням природоохоронного законодавства.

Добування води здійснюють з артезіанських свердловин глибиною 126 м та 90 м (родовище «Чиста Вода»), які знаходяться в с. Мила Київської обл.

Весь процес очищення та розливу води виконується автоматично. Для очищення води застосовуються безпечні технології, які не спричиняють побічного шкідливого впливу на здоров’я людини.

Для мінералізації води застосовують мінеральні солі виробництва країн ЄС.

Вода виробництва ТОВ з ІІ «Чиста Вода» не містить заборонених харчових добавок, пестицидів, нафтопродуктів. Показники вмісту важких металів є нижчими ніж допускається нормативними документами та відповідають вимогам екологічного стандарту. Якість води перевіряється як власною, так і незалежними лабораторіями.

Для розливу і доставки води споживачам використовують бутлі, виготовлені з полікарбонату, що сприяє можливості більш тривалого їх використання. Бутлі, що стали непридатними для використання, здаються на утилізацію. Полікарбонат – матеріал, що підлягає вторинній переробці.

Підприємство також приділяє увагу реалізації різних ініціатив, спрямованих на привчання до відповідального ставлення до природних ресурсів. Такі ініціативи орієнтовані як на власний персонал, так і на клієнтів, а також підростаюче покоління.

Зокрема, для своїх клієнтів ТОВ з ІІ «Чиста Вода» в асортименті пропонує спеціальний таймер PowerDown, який дозволяє запрограмувати включення та відключення будь-якого електричного приладу: кулера для води, бойлера, підсвічування для акваріуму тощо.

На підприємстві реалізується ініціатива щодо збору використаних батарейок, в т.ч. у клієнтів, яким доставляється «Чиста Вода».

Для підростаючого покоління підприємство проводить навчання щодо дбайливого ставлення до природи. Проводячи екскурсії на виробництво, школярам розповідають про цінність води як ресурсу, навіщо потрібно її очищувати та як можна її економити.

Детальніше на www.clearwater.ua; www.cw.com.ua

Перевірено та сертифіковано