Екологічно сертифікована у січні 2018 вода мінеральна «Регіна» сильногазована та не газована виробництва ПрАТ «МКЗ «Регіна» успішно пройшла процедуру щорічного наглядання за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024.

Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2016 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт встановлює критерії за якими здійснюється оцінювання води щодо її потенційних впливів на стан довкілля і здоров’я людини протягом життєвого циклу. Продукція яка відповідає вимогам критеріїв стандарту вважається більш екологічно кращою у порівнянні с тою що відповідає загальнообов’язковим державним нормам і позначається спеціальним екологічним маркуванням.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Директиви № 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009.

Вода мінеральна «Регіна» сильногазована та не газована виготовляється на основі води, видобутої з джерела розташованого в с. Житники Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. На всіх етапах виробничого процесу підприємством здійснюється контроль якості води що добувається, обладнання та готової продукції. Санітарно-токсикологічні показники та радіаційні показниками випробувань бутильованої води є значно нижчими за показники що допустимі за СОУ ОЕМ 08.002.03.025 і державні нормативи.

Підприємство підтримує політику у галузі якості, охорони навколишнього середовища, безпечності харчових продуктів, професійної безпеки та здоров’я, гігієни та безпеки праці. Цільові показники щодо управління екологічними аспектами виробництва спрямовані на зниження обсягу споживання енергії та води, обсягу утворення твердих відходів у технологічних процесах виробництва.

Детальніше про виробництво та продукцію на www.regina.ua

Перевірено та сертифіковано