Вода мінеральна «Регіна» сильногазована та не газована виробництва ПрАТ «МКЗ «Регіна» успішно пройшла екологічну сертифікацію за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024.

Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2010 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг води щодо її потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт поширюється на воду питну фасовану централізованого й нецентралізованого водопостачання, газовану чи не газовану.

Вимоги цього стандарту можуть бути застосовані при оцінюванні води питної у складі харчових продуктів чи напоїв.

Основним завданням при впровадженні екологічних критеріїв є:

  • збалансоване управління природними ресурсами;
  • зниження вмісту токсичних елементів (у тому числі мікотоксинів, пестицидів, поліциклічних ароматичних вуглеводнів);
  • зниження питомої активності радіонуклідів;
  • заборона на хімічні методи оброблення води в технологічному процесі виробництва;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Директиви № 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009.

Вода мінеральна «Регіна» сильногазована та не газована виготовляється на основі води, видобутої з джерела розташованого в с. Житники Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. На всіх етапах виробничого процесу підприємством здійснюється контроль якості сировини, обладнання та продукту. Санітарно-токсикологічні показники та радіаційні показниками випробувань готової продукції є значно нижчими за показники, які допускаються державними нормами, та екологічними критеріями.

Джерело “Регіна” знаходиться в лісі . Сільські дороги, що вели до джерела і сотню років тому, майже не змінилися. Саме цими шляхами ходять за цілющою водою жителі Житників.

Підприємство підтримує політику та цільові показники у сфері якості, охорони навколишнього середовища, безпечності харчових продуктів, професійної безпеки та здоров’я, гігієни та безпеки праці.

Детальніше про виробництво та продукцію на www.regina.ua

Перевірено та сертифіковано