Вироби з полімерних матеріалів: труби, захисні трубки, фасонні вироби, ревізійні камери, колодязі (оглядові, прохідні та непрохідні), резервуари, септики, КНС, сепаратори жирів, нафтопродуктів, виробництва ТОВ «Інсталпласт» успішно пройшли екологічну сертифікацію за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 (сертифікат №UA.08.002.558).

Оцінювання здійснювалось на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги і показники стандарту адаптовані з вимогами на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), а також вимогами актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Для виробництва екологічно сертифікованих виробів ТОВ «Інсталпласт» використовує поліетилен, поліпропілен та НПВХ, безпечність та якість яких підтверджена паспортами безпеки та іншими документами виробника.

Поліетиленові труби у порівнянні зі сталевими чи мідними трубами спричиняють значно нижчий рівень впливу на довкілля у процесі виробництва та експлуатації. Зокрема, поліетиленові труби:

 • не піддаються корозії і придатні для переробки. Матеріал хімічно нейтральний, не реагує навіть з соляною кислотою, завдяки чому можуть використовуватися у виробничих процесах;
 • у технологічному процесі виробництва не утворюються відходи;
 • обсяг викидів парникових газів на стадії виробництва в 7 разів менше в порівнянні з металевими трубами, аналогічними за призначенням;
 • вплив на довкілля у період експлуатації труб можливий через протікання труб, проте ймовірність виникнення протікання у поліетиленових труб є значно нижчим ніж у металевих аналогах;
 • у нормальному режимі експлуатації не виділяють речовин, що можуть вплинути на запах та смак рідин, які транспортуються;
 • їх внутрішні стінки дуже гладкі, на них не затримуються речовини, тому відкладення на таких трубах будуть відсутні навіть через багато років. Також гладкі стінки спричиняють менший опір потоку води. А при меншому опорі потрібно менш потужний насос для прокачування, тобто витрачається менше електроенергії;
 • за результатами аналізування агрегованих даних по обсягам споживання ресурсів, викидів забруднюючих речовин та утворюваних відходів протягом життєвого циклу – 1 м поліетиленової труби впливає на довкілля в 10 разів менше, ніж труби з ковкого чавуну еквівалентного діаметру. Загальне споживання енергії від видобутку до установки становить приблизно 26 кВт•год / кг труби.

Поліпропіленові труби також є безпечними для довкілля та здоров’я людини. Оскільки вони не містять у складі токсичних домішок, не утворюють іржі та брудного осаду, й тому не забруднюють рідини в процесі транспортування. Матеріал придатний для переробки. До переваг поліпропіленових труб також відносять:

 • мають більший термін експлуатації, ніж у металу та гнучких аналогів (до 50 років);
 • інертність матеріалу, відсутність хімічних реакцій усередині труби, рідкі речовини та газ не змінюють складу при транспортуванні;
 • стійкість до перепадів температур, внутрішнього тиску та зовнішніх деформацій;
 • мінімальна теплопровідність, не утворюється конденсат на поверхні та ізоляції;
 • відмінне шумопоглинання (протікання води всередині не створює такого шуму, як у металевих трубах);
 • протидія вібраціям, які руйнують твердіші матеріали;
 • економічність при транспортуванні – вага поліпропіленової труби в рази менша, ніж вага металевих;
 • поліпропілен має відносно низький вуглецевий слід (порівняно з іншими пластиками найменші викиди вуглекислого газу). У процесі виробництва поліпропілену відсутні токсичні відходи, токсичні викиди, фторвуглеці і галогени. Поліпропіленові матеріали утворюють менше відходів під час утилізації, поліпропілен повністю придатний для повторної переробки. У процесі переробки поліпропілену не виділяються токсичні хімічні речовини.

Труби з НПВХ є найміцнішими з усіх пластикових труб, і в той же час дуже легкі, питома вага в 5 разів менша від сталевих, мають тривалий експлуатаційний період (до 60 років) та є хімічно стійкими. Матеріал інертний до впливу хімічно агресивних і шкідливих речовин, токсичних розчинів, утворення бактерій, завдяки чому не забруднює рідини, які транспортуються, не надає рідинам забарвлення, запаху, не сприяє відкладенню осаду. До переваг труб з НПВХ також відносять:

 • відсутність корозії, стійкість до кислот, лугів і солей;
 • придатність для вторинної переробки;
 • високі гідравлічні властивості, малий гідравлічний опір, пропускна здатність з плином часу експлуатації не зменшується;
 • висока пружність, труби не бояться гідравлічних ударів;
 • висока електроізоляційність, виключається пошкодження труб і аварії внаслідок електричної корозії;
 • нетоксичність, вибухобезпечність, відносяться до групи «важкогорючі», температура займистості 500°С.

ТОВ «Інсталпласт» приділяє значну увагу екологічним аспектам діяльності, модернізації виробництва, контролю продукції, яку випускає. На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015.

Підприємство на всіх етапах технологічного процесу виробництва вживає відповідні заходи контролю. У процесі виробництва не застосовуються хімічно небезпечні технології. Уся продукція виробляється на обладнанні відомих західних виробників. При купівлі обладнання, особлива увага звертається на екологічні норми та енергозберігаючі технології. Підприємство має власну дахову сонячну електростанцію.

Підприємство впроваджує безвідходні технології виробництва. Зокрема, відходи виробництва подрібнюються, гранулюються і використовуються для виробництва технічних труб.

З метою удосконалення якісних характеристик продукції, підприємство активно співпрацює з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами. Вагому частку власних прибутків підприємство спрямовує на технічне переозброєння виробництва, впровадження новітніх технологій та підвищення кваліфікації персоналу.

Детальніше про продукцію та виробництво ТОВ «Інсталпласт» на www.iplast.com.ua.

Перевірено та сертифіковано