Вироби з блоків віконних та дверних з полівінілхлорідних профілів виробництва ТОВ «СТЕКО» успішно пройшли екологічну сертифікацію за схемою згідно ISO 14024.

Сфера дії екологічного сертифікату № UA.08.002.455 поширюється на блоки віконні та дверні з полівінілхлоридних профілів ТМ STEKO (eko вікна, еко окна) до 06 лютого 2020 року.

Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.16.050:2016 Блоки віконні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює вимоги на усіх етапах життєвого циклу виробів.

Вимоги цього стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей.

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на блоки віконні та дверні програм екологічного маркування І типу (згідно ISO 14024) визнаних на міжнародному рівні.

Критерії стандарту охоплюють усі стадії життєвого циклу виробів і спрямовані на:

 • обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;
 • поліпшення показників енергоефективності виробів;
 • раціональне управління ресурсами та матеріалами;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

При виробництві екологічно сертифікованого асортименту блоків віконних та дверних з полівініллоридних профілів ТМ STEKO не використовуються такі небезпечні речовини як:

 • полібромдіфенілові ефіри (ПБДЕ);
 • бромований парафін;
 • коротко ланцюгові (С<13) хлорований парафін з нерозгалуженою структурою;
 • оксиди сурми, а також
 • сполуки, потенціал глобального потепління (ПГП, WGP) яких становить понад 3000 та озоноруйнівний потенціал (ОРП, ODP) яких більший 0, зокрема: хлорфторвуглеці (CFCs), хлорфторвуглеводні (HCFCs), фторвуглеводні (HFCs);
 • матеріали з вмістом сполук кадмію, свинцю, ртуті, олова (ТВТ, ТРТ) та шестивалентного хлору.

На підприємстві визначено екологічну політику, екологічні цілі та впроваджуються заходи, спрямовані на їх досягнення.

ТОВ «СТЕКО» було засновано у 2005 році й насьогодні є найбільшим постачальником виробів з блоків віконних та дверних під торговою маркою «STEKO» в усі регіони країни.

Продукція виробляється на трьох сучасних заводах (два в Дніпрі, один - у Львові), обладнаних згідно вимог європейських стандартів. Компанія Steko постійно розвивається.

За останній рік були впроваджені такі інновації:

 • застосування мультифункціонального скла Double Silver Steko з двошаровим покриттям наночастинками срібла;
 • заповнення кожного склопакету Double Silver газом аргоном;
 • виготовлення екологічного профілю за технологією коекструзії;
 • протизломна фурнітура Steko Plus;
 • антибактеріальна ручка Steko BioTouch.

Детальніше про виробництво та продукцію ТМ «STEKO» можна дізнатись на сайті виробника http://www.steko.com.ua .

Перевірено та сертифіковано