Програма сертифікації передбачала перевірку виробів з бетону за схемою згідно з ISO 14024. Оцінювання здійснювалось на відповідність СОУ ОЕМ 08.002.016.004:2010 Бетон та вироби з бетону. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт розроблений на основі показників найкращих у світі ресурсоефективних і більш чистих технологій. Сертифікована згідно цього стандарту продукція рекомендована до реалізації проектів енергоефективного, зеленого та сталого будівництва на глобальному рівні. Перелік сертифікованих виробів наведений у сертифікаті № UA.08.002.542 (діє з 31.12.2021).

ТОВ «Золотой Мандарин Квадра» має чотири сучасні заводи для виробництва бетонних виробів: брущатки, плит для пішохідних доріжок і тротуарів, бордюрів, виробів бетонних стінових дрібноштучних (блоків), плит бетонних фасадних, малих архітектурних форм та інших будівельних конструкцій методом напівсухого вібропресування. Технологія виробництва безвідходна і дозволяє переробляти шлакові та будматеріали. Виробничі потужності збудовані у період 2006 - 2018 рр. та розташовані в Київської області (м. Обухів та м. Вишневе). На високотехнологічному австрійському та польському устаткуванні з використанням енергозберігаючих технологій фірми АМЕ та TECHMATIC в місяць виробляється 240 000 м² бетонних виробів, 33 видів плит і брущатки, широка гама дорожніх і паркових бордюрів: 25 видів бортів та додаткових добірних елементів (у тому числі дугові).

Обладнання австрійської компанії АМЕ, укомплектоване лініями для послідуючої обробки продукції німецької фірми Sindler, дозволяє випускати продукцію з виключно дизайнерськими рішеннями лицьової поверхні, що немає аналогів в Україні. Можливість «промивки» верхнього шару з оголюванням текстури із кольорового мармуру і різних гранітів та кварцитів, а також обробка «барабаном», придає тротуарним виробам зовнішній вигляд старого натурального каменю і різних архітектурних стилів, дозволяють розширити сферу застосування продуктів и відкривати нові споживчі ніші з величезними перспективами розвитку.

Технологічні лінії заводів TECHMATIC мають у своєму складі додаткові опції “мікс колор”, що дозволяє отримати верхню поверхню з 3-4 кольорами відразу.

На підприємстві впроваджені інноваційні технології контролю та управління технологічними процесами: програмовані логічні контролери японської фірми Omron, які повністю автоматизують усі етапи виробництва без участі людини – що унеможливлює допуск помилки в роботі. Завдяки встановленим контролерам, датчикам вологості та системи візуалізації провідних виробників, завод працює максимально економить електроенергію та водні ресурси.

ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» здійснює весь комплекс додаткових послуг для «кінцевого споживача» і великих компаній: доставка, розвантаження, розробка дизайн-проектів (існує дизайнерський відділ), укладка продукції у споживача (свій відділ по укладанню бетонних виробів).

Підприємство вибрало шлях розширення асортименту виробів, вдосконалення їх якості, що контролюється акредитованими заводськими лабораторіями. Вся продукція, що виробляється на підприємстві сертифікована за європейськими стандартами.

Процедури екологічної сертифікації передбачали оцінювання технології та виробів за показниками комплексних випробувань з теплофізики, деформативності і міцності кладки, акустики, сейсмічних навантажень, вогнестійкості, радіології. Показники хімічної безпеки розраховувались на підставі паспорту безпеки (SDS) на кожну хімічну суміш що застосовується в технологічному процесі і впливає на загальну безпеку готового продукту. Оцінювання готових виробів з бетону за класами і категоріями небезпек проводилось згідно з Регламентом ЄС № 1272/2008 (CLP).

За результатами оцінювання вироби ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА» були класифіковані як безпечні для здоров’я і довкілля. Екологічно сертифіковані вироби відповідають найвищим показникам енергоефективності, радіаційної безпеки та надійності.

Екологічна політика підприємства спрямована на сталий розвиток, під яким розуміється економічне зростання у поєднанні з ресурсоефективністю виробництва, мінімізацією впливів на довкілля, дотримання вимог екологічних міжнародних стандартів та стандартів безпеки та гігієни праці.

За результатами оцінювання екологічних аспектів виробничої діяльності встановлено дотримання вимог природоохоронного законодавства та поліпшені показники екологічної результативності виробництва.

Більш детально про ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА» та вироби ТМ Золотий мандарин на www.goldmandarin.kiev.ua

Перевірено та сертифіковано