Тренінг «Екологічна сертифікація та маркування згідно ISO 14024» відбувся 24 вересня 2015 року в Києві на базі Клубу лідерів якості. Захід організований зусиллями Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України та Інституту екологічного управління та збалансованого природокористування за сприяння Української асоціації якості з метою підвищення кваліфікації та розширення бази експертів органу з екологічного маркування.

Під час семінару виступили Світлана Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», голова підкомітету «Оцінка життєвого циклу» ТК 82, Олег Картавцев, екологічний аудитор, експерт в сфері управління життєвим циклом, Леонід Горшков, к. ф.-м. н., аудитор систем екологічного управління, професор, Юрій Кабаков, директор Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості.

Учасники семінару розглянули всі аспекти екологічної сертифікації та маркування як інструменту державної екологічної політики.

Формат тренінгу побудований на конструктивному діалозі з учасниками, що охопив ряд питань щодо правил застосування екологічного маркування згідно чинної нормативно-правової бази та основних принципів та методів оцінювання життєвого циклу продукції згідно ISO 14040.

Особливу увагу було приділено питанню основних принципів та методів оцінювання екологічних переваг продукції згідно ISO 14024, що було розкрито на практичних прикладах.

Під час практичної частини семінару, учасники розбирали принципи розробляння екологічних критеріїв, роботи з заявкою на екологічну сертифікацію згідно ISO 14024, а також оформлення чек-листів та протоколів експертної комісії: результатів оцінювання згідно ISO 14024.

Усі учасники тренінгу отримали сертифікат про підищення кваліфікації.

Перевірено та сертифіковано