Координаційна рада з екологічного маркування є незалежним колегіальним дорадчо-консультативним органом української програми екологічного маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1998, IDT). Орган формується на добровільних засадах з 13 – 15 представників центральних органів влади, наукових та експертних організацій, промислових спілок, громадських організацій з захисту прав споживачів та природоохоронного спрямування.

До повноважень Координаційної ради належить:

 • координація роботи та участь у формуванні політики і цілей у сфері екологічного маркування;
 • розгляд, внесення пропозицій та надання рекомендацій щодо прийняття проектів екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу;
 • схвалення пропозицій щодо розширення категорій товарів чи послуг, що підлягають екологічній сертифікації;
 • схвалення складу та увільнення членів апеляційної комісії;
 • участь у роботі міжнародних та регіональних організацій і формування позицій щодо розвитку програми екологічного маркування в Україні.

Планове засідання було присвячене оновленню складу ради, розгляду проєктів нових стандартів екологічного маркування та звіту за результатами діяльності програми.

За результатами голосування, до оновленого складу Координаційної ради увійшли представники:

 • від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України - Філоненко Роман Степанович, заступник директора Департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки – начальник відділу екологічної безпеки;
 • від Конфедерації будівельників України - Пилипенко Сергій Олександрович, заступник голови ради директорів КБУ, голова Комітету КБУ з питань будівельної продукції, генеральний директор ПБГ «Ковальська»;
 • від ГС «Українська асоціація досконалості та якості» (УАЯ) - Кабаков Юрій Борисович, директор органу з сертифікації персоналу УАЯ.

Склад Координаційної ради

На засіданні були розглянуті чотири проєкти оновлених редакцій стандартів, розроблені національним технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 та вимог у сфері стандартизації. Стандарти були презентовані відповідальним секретарем ТК 82 – Галиною Бузан. Проєкти нормативних документів пройшли публічне обговорення протягом 60 днів і плануються до впровадження з метою визначення екологічних переваг продукції відносно її впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу:

 • СОУ ОЕМ 08.002.16.004:20ХХ Бетон та вироби з бетону. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу
 • СОУ ОЕМ 08.002.15.012:20ХХ Вироби керамічні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу
 • СОУ ОЕМ 08.002.16.048:20ХХ Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу
 • СОУ ОЕМ 08.002.03.026:20ХХ Спирт етиловий ректифікований. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Члени ради відмітили якість стандартів, розроблених ТК 82, та рівень їх наближеності до еталонних базових екологічних критеріїв по категоріям будівельної продукції, які рекомендовані міжнародною асоціацією Global Ecolabelling Network (GEN) для впровадження проектів сталого і зеленого будівництва.

За результатом розгляду – схвалено одноголосно рекомендувати СОУ ОЕМ 08.002.03.026 до прийняття. По СОУ ОЕМ 08.002.16.004, СОУ ОЕМ 08.002.15.012, СОУ ОЕМ 08.002.16.048 - продовжити розгляд, консультації та електроне голосування до 15 грудня 2021 року.

Підсумувала результати роботи органу екологічного маркування за рік - Світлана Перминова, директор Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» (надалі – Центр).

За поточний період, відповідно до поставлених цілей, діючі сертифікати мають 76 операторів ринку. Лідерами за кількістю сертифікованої продукції є сухі суміші будівельні, лакофарбові матеріали, мийні та чистячі засобі.

Наявність екологічно сертифікованих будматеріалів на українському ринку мотивують замовників до реалізації проєктів енергоефективного, зеленого та сталого будівництва.

Зокрема у публічній сфері, що було продемонстровано на прикладі екологічної сертифікації гімназії у м. Буча. Вперше за історію діяльності української програми екологічного маркування було сертифіковано цілий об’єкт: вимоги стандарту «Зелений клас» застосовані не до окремих відремонтованих та обладнаних аудиторій закладів освіти і враховані ще на стадії проектування. Портфель сертифікованих об’єктів поповнився і київським офісом компанії «Мішлен», який успішно підтвердив відповідність стандарту «Зелений офіс».

Екологічно сертифікована продукція українських товаровиробників, позначена знаком «Зелений журавлик», успішно експортується у 34 країни світу. Завдяки сертифікації Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» за програмою взаємної довіри та визнання міжнародної асоціації Global Ecolabelling Network, продукція українських користувачів екологічних сертифікатів та маркування може в законний спосіб позиціонуватись як екологічна і на інших ринках.

Центр щорічно успішно підтримує національну акредитацію згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT), як оператор програми екологічного маркування І типу згідно з ДСТУ ISO 14024:2018. Поточне засідання Координаційної ради передує черговому аудиту з боку Національного агентства з акредитації України, який цього року є особливо важливим, в зв’язку з остаточним переходом діяльності Центру на роботу за стандартом ДСТУ ISO 14024:2018 - в оновленій редакції (на заміну ДСТУ ISO 14024:2002, який втрачає чинність з 2022 р.).

Організація проводить активну роботу по інформуванню заінтересованих сторін: органів влади, бізнесу та споживачів, щодо принципів і методів застосування екологічного маркування, як надійного інструменту сталого споживання, формування зелених ринків та впровадження сталих публічних закупівель. Окрім власного сайту програми ecolabel.org.ua та сторінок у соцмережах, підтримки порталу споживача, інформація про екологічне маркування розміщена на сайті Міндовкілля, Infobox Prozorro та закупівельних майданчиках, ресурсах партнерів і проєктів технічної підтримки, що спрямовані на екологізацію економіки України в усіх секторах.

Поведені численні семінари для виробників, організацій публічної сфери, педагогічних працівників. В планах, в партнерстві з Міносвіти, Міндовкілля – впровадження Уроку з екологічного маркування у школах на загальнодержавному рівні.

Членам Координаційної ради були представлені результати аналізування задоволеності заявників і власників екологічних сертифікатів якістю послуг, здійснені на основі опитувальних анкет. Опрацьовані дані свідчать про високий рівень задоволеності якістю, доступністю та оперативністю послуг, професійними якостями персоналу Центру та загальний позитивний вплив екологічної сертифікації на підвищення попиту на продукцію.

Підсумовуючи роботу за звітний період, Координаційна рада відзначила ефективну діяльність Центру з розвитку української програми екологічного маркування І типу згідно з ISO 14024 («Зелений журавлик»), а також значний вклад в розвиток екологічної освіти, культури та пропагування сталого виробництва і споживання.

Перевірено та сертифіковано