Вартість робіт пов’язаних з оцінюванням товарів чи послуг розраховується на підставі даних заявки на сертифікацію або анкетних даних (в залежності від процедури оцінювання)згідно МТ 08:2014 Методика розрахунку вартості робіт з екологічної сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією.

Вартість робіт з первинної сертифікації

Починається від 15 000 грн. і збільшується у залежності від об’єму трудомісткості робіт. Розраховуються згідно МТ 08 і враховує 8 чинників, серед яких:

  • категорія продукції (коефіцієнт складності оцінювання життєвого циклу);
  • кількість заявлених найменувань продукції;
  • ступінь однорідності групи продукції (різниця між складниками);
  • масштаби та технологія виробництва та ін.

Наглядання за сертифікованою продукцією

Після проходження первинної сертифікації наступні 2 роки проводиться щорічна планова процедура наглядання за сертифікованою продукцією. Наглядання має на меті підтвердження стабільності показників сертифікованої продукції згідно вимог екологічних критеріїв.

Вартість робіт з наглядання визначається Угодою, що укладається між користувачем екологічного сертифікату та органом з оцінки відповідності на право застосування екологічного маркування. Визначається згідно МТ 08 і як правило складає 30-50% від вартості робіт з первинної сертифікації.

Розширення сфери дії сертифікату

У разі, якщо користувач екологічного сертифікату має наміри розширити сферу дії сертифікату на додаткові найменування продукції тієї ж самої категорії, вартість робот по оцінюванню складників та елементів спожиткового паковання розраховується згідно МТ 08 і залежить від ступеню однорідності групи продукції та паковання.

Додаткове оцінювання

Проводитися у разі зміни постачальників, складників, елементів спожиткового паковання, технічних умов і технології виробництва і т. ін., якщо такі зміни можуть вплинути на показники відповідності сертифікованої продукції вимогам екологічних критеріїв. Користувач екологічного сертифікату повинен письмово повідомити орган з оцінки відповідності про зміни на стадії їх планування. За результатами аналізування планованих змін орган з оцінки відповідності приймає рішення чи є необхідність проводити додаткове оцінювання.

Повторна сертифікація (ресертифікація)

Проводиться не пізніше ніж за 3 міс. до закінчення строку дії екологічного сертифікату. Вартість робіт з повторної сертифікації розраховується згідно МТ 08 на підставі даних заявки.

На що витрачаються кошти?

Орган з оцінки відповідності є неприбутковою організацією. Дохід від робіт за сертифікацію розподіляється згідно МТ 08 на оплату роботи членам експертної комісії, адміністративні та господарські витрати, членські внески та підтримання чинних акредитацій, розвиток та перегляд критеріальної бази, проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення інформованості виробників, постачальників, надавачів послуг та споживачів щодо переваг екологічно сертифікованої продукції та значення екологічного маркування.