21 найменувань лакофарбових матеріалів ТМ «LACOVER» виробництва ТОВ «Лаковер» » в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024. Що підтверджено сертифікатом № UA.08.002.487.

Вимоги стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 гармонізовані з екологічними критеріями оцінки продуктів аналогічної категорії програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні Рішенням Єврокомісії №2014/312/ЄС від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків.

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради №1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС №1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Директиви Європейського парламенту і Ради №2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

Екологічно сертифікована продукція не містить летких органічних вуглеводнів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, алкілфенол етоксилатів, небезпечних для здоров’я людини. Показники летких органічних сполук, сполук ізотіазолінів та речовин, які можуть спричинити негативний вплив, не перевищують показників, допустимих екологічними критеріями, які значно вище гранично допустимого показників згідно державних норм безпеки.

Продукція доступна в економній тарі, що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Більш детальніше про підприємство та продукцію на www.lacover.ua.

Перевірено та сертифіковано