7 найменувань екологічно сертифікованих горілок та горілок особливих ТМ «GREEN DAY» виробництва ТОВ «Бест Брендс» (сертифікат № UA.08.002.344) успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2020 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2020 розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Постанови Комісії (ЄС) № 1881/2006 від 19 грудня 2006 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Екологічно сертифікована продукція виробляється згідно ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови на основі спирту етилового ректифікованого «Люкс».

Виробництво екологічно сертифікованих горілок та горілок особливих ТМ «GREEN DAY» включає комплекс технологічних процесів, контролю якості сировини, інгредієнтів, споживчої тари та пакувальних матеріалів, водопідготовки, фільтрації, контролю якості готової продукції.

Підприємство забезпечує досягнення значно знижених у порівнянні з допустимими державними нормами показників вмісту у готовій продукції таких речовин, що негативно впливають на здоров'я людини, як сивушні масла, альдегіди, метиловий спирт та токсичні елементи (свинець, кадмій, миш'як, ртуть), а також показники питомої активності радіонуклідів.

Детальніше про продукцію ТМ «GREEN DAY» на www.greendayvodka.com.

Перевірено та сертифіковано