Труби з поліетилену для будівництва мереж холодного водопостачання, дренажу та каналізації під тиском, виробництва ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ» успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію (сертифікат №UA.08.002.550).

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040:2013 на основі найкращих доступних технологій та методів управління.

Вимоги і показники стандарту гармонізовані з вимогами на вироби з полімерних матеріалів європейських програм екологічного маркування Ecolabel.EU, Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel – The German Ecolabel, а також адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Для виробництва екологічно сертифікованих виробів ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ» використовує 100% поліетилен, безпечність та якість якого підтверджена паспортами безпеки та іншими документами виробника. На всіх етапах технологічного процесу здійснюються відповідні заходи контролю. У процесі виробництва не застосовують хімічно небезпечні технології.

Труби дренажу та каналізації під тиском за масою містять не менш ніж 30% переробленого або поновленого поліетилену. Зокрема, відходи виробництва після механічного подрібнення використовуються повторно у повному обсязі.

Екологічні переваги поліетиленових труб в порівнянні з іншими видами труб (сталеві, мідні тощо) спричиняють значно нижчий рівень впливу на довкілля у процесі виробництва та експлуатації. Зокрема, поліетиленові труби:

  • не піддаються корозії і придатні для переробки. Матеріал хімічно нейтральний, не реагує навіть з соляною кислотою, завдяки чому можуть використовуватися у виробничих процесах;
  • у технологічному процесі виробництва не утворюються відходи;
  • обсяг викидів парникових газів на стадії виробництва в 7 разів менше в порівнянні з металевими трубами, аналогічними за призначенням;
  • вплив на довкілля у період експлуатації труб можливий через протікання труб, проте ймовірність виникнення протікання у поліетиленових труб є значно нижчим ніж у металевих аналогах;
  • у нормальному режимі експлуатації не виділяють речовин, що можуть вплинути на запах та смак рідин, які транспортуються;
  • їх внутрішні стінки дуже гладкі, на них не затримуються речовини, тому відкладення на таких трубах будуть відсутні навіть через багато років. Також гладкі стінки спричиняють менший опір потоку води. А при меншому опорі потрібно менш потужний насос для прокачування, тобто витрачається менше електроенергії;
  • за результатами аналізування агрегованих даних по обсягам споживання ресурсів, викидів забруднюючих речовин та утворюваних відходів протягом життєвого циклу – 1 м поліетиленової труби впливає на довкілля в 10 разів менше, ніж труби з ковкого чавуну еквівалентного діаметру. Загальне споживання енергії від видобутку до установки становить приблизно 26 кВт•год / кг труби.

ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ» приділяє значну увагу екологічним аспектам діяльності, модернізації виробництва, контролю продукції, яку випускає. На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015.

Детальніше про продукцію та виробництво ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ» на www.upk.ua.

Перевірено та сертифіковано