ТОВ «Бориспільський завод полімерних труб» успішно пройдено процедуру щорічного нагляду за екологічно сертифікованими трубами з поліетилену та пропілену (сертифікат №UA.08.002.517).

За результатами планового аудиту підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованих виробів вимогам СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги і показники стандарту адаптовані з вимогами на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), а також вимогами актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Екологічно сертифіковані труби виробництва ТОВ «Бориспільський завод полімерних труб» виробляються виключно з поліетилену та поліпропілену, безпечність та якість яких підтверджена та іншими документами виробника. Для виробництва екологічно сертифікованих труб не застосовують хімічно небезпечні технології. На всіх етапах технологічного процесу здійснюються відповідні заходи контролю.

Слід відмітити переваги поліетиленових та поліетиленових труб в порівнянні з іншими видами труб (сталеві, мідні, ПВХ тощо).

Поліетиленові труби:

 • спричиняють значно нижчий рівень впливу на довкілля у процесі виробництва та експлуатації:
 • їх виробництво не спричиняє утворення відходів, а обсяг викидів CO2 для у процесі виробництва в 7 разів менше в порівнянні з аналогічними металевими трубами;
 • вплив на довкілля у період експлуатації труб можливий через протікання труб. Ймовірність виникнення протікання у поліетиленових труб є значно нижчим ніж в еквівалентних, наприклад, стальних трубах;
 • результати аналізування повного життєвого циклу, який враховує не тільки споживання енергії, але також вплив викидів і т.п., доводять, що поліетиленова труба впливає на навколишнє середовище в 10 разів менше, ніж труби з ковкого чавуну еквівалентного діаметру; а загальне споживання енергії від видобутку до установки становить приблизно 95 МДж на кг труби (близько 26 кВт•год на кг труби).
 • придатні для переробки;
 • матеріал хімічно нейтральний, не реагує навіть з соляною кислотою, завдяки чому можуть використовуватися у виробничих процесах;
 • у нормальному стані не виділяють речовин, що можуть вплинути на запах та смак рідин, що транспортуються. Це дозволяє використовувати їх при побудові трубопроводів для водопостачання;
 • внутрішні стінки поліетиленових труб дуже гладкі, на них не затримуються речовини, тому відкладення на таких трубах будуть відсутні навіть через багато років;
 • гладкі стінки спричиняють менший опір потоку води. А при меншому опорі потрібно менш потужний насос для прокачування, тобто витрачається менше електроенергії;
 • не піддаються корозії.

Поліпропіленові труби також є безпечними для довкілля та здоров’я людини. Оскільки вони не містять у складі токсичних домішок, не утворюють іржі та брудного осаду, й тому не забруднюють рідини в процесі транспортування. Матеріал придатний для переробки. До переваг поліпропіленових труб також відносять:

 • мають більший термін експлуатації, ніж у металу та гнучких аналогів (до 50 років);
 • інертність матеріалу, відсутність хімічних реакцій усередині труби, рідкі речовини та газ не змінюють складу при транспортуванні;
 • стійкість до перепадів температур, внутрішнього тиску та зовнішніх деформацій;
 • мінімальна теплопровідність, не утворюється конденсат на поверхні та ізоляції;
 • відмінне шумопоглинання (протікання води всередині не створює такого шуму, як у металевих трубах);
 • протидія вібраціям, які руйнують твердіші матеріали;
 • економічність при транспортуванні – вага поліпропіленової труби в рази менша, ніж вага металевих;
 • поліпропілен має відносно низький вуглецевий слід (порівняно з іншими пластиками найменші викиди вуглекислого газу). У процесі виробництва поліпропілену відсутні токсичні відходи, токсичні викиди, фторвуглеці і галогени. Поліпропіленові матеріали утворюють менше відходів під час утилізації, поліпропілен повністю придатний для повторної переробки. У процесі переробки поліпропілену не виділяються токсичні хімічні речовини

Поліетилен та поліпропілен – два основних інгредієнта в трубах, які екологічна організація Greenpeace визнала єдиним на ринку трубопровідним матеріалом, який «підходить для майбутнього».

ТОВ «Бориспільський завод полімерних труб» приділяє значну увагу екологічним аспектам діяльності, модернізації виробництва, впровадження заходів з енергоефективності, контролю продукції, яку випускає. На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015. Підприємством застосовується безвідходні технологія виробництва – відходи виробництва після механічного подрібнення використовуються повторно у виробництві у повному обсязі.

Детальніше про полімерні вироби та виробництво на www.bzpt.com.ua.

Перевірено та сертифіковано