Труби напірні для подачі питної води й природнього газу та труби захисні для прокладання кабелів зв’язку виробництва ТОВ «Планета Пластик» успішно пройшли екологічну сертифікацію, що підтверджено сертифікатом № UA.08.002.515 на підставі якого отримано право застосування екологічного маркування.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 гармонізований з критеріями на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від матеріалів і складників до паковання.

Екологічно сертифіковані труби виготовляють з поліетилену та, в якості наповнювача додається регранулят. Для виробництва не застосовують хімічно небезпечні технології. Виробником проводиться вхідний контроль якості сировини, а також операційний контроль на всіх етапах виготовлення виробів. Технологія виробництва є маловідходною. Відходи виробництва переробляються та повертаються в процес виробництва різних видів продукції.

Екологічно сертифіковані труби не містять небезпечних хімічних речовин здатних вивільнятись, таких як: формальдегід, бутанол, ізобутанол, пропанол, ізопропанол, ацетон. Тому вони є безпечними для здоров'я людини і довкілля.

Переваги поліетиленових труб у порівнянні з трубами виготовленими з інших матеріалів (сталеві, мідні тощо)

  • Виробництво поліетиленових труб не спричиняє утворення відходів, а обсяг викидів CO2 пов’язаних з процесом виробництва в сім разів менше в порівнянні з виробництвом металевих труб аналогічного функціонального призначення.
  • Вплив на навколишнє середовище у період експлуатації труб можливий лише через їх протікання. Ймовірність виникнення протікання у поліетиленових труб є значно нижчою ніж наприклад, стальних трубах.
  • Результати аналізування повного життєвого циклу, який враховує споживання енергії, ресурсів, викиди та відходи доводять, що поліетиленова труба впливає на довкілля в 10 разів менше, ніж труби з ковкого чавуну еквівалентного діаметру.
  • Поліетиленові труби не піддаються корозії і придатні для переробки. Матеріал хімічно нейтральний, не реагує навіть з соляною кислотою, завдяки чому можуть використовуватися у виробничих процесах. У нормальному стані не виділяють речовин, що можуть вплинути на рідини, що транспортуються. Зокрема, їх запах і смак. Ці властивості обумовлюють перевагу використання поліетиленових труб при побудові трубопроводів для водопостачання.
  • Внутрішні стінки поліетиленових труб дуже гладкі, на них не затримуються речовини, тому відкладення на таких трубах будуть відсутні навіть через багато років. Гладкі стінки спричиняють менший опір потоку води. А при меншому опорі потрібно менш потужний насос для прокачування, тобто витрачається менше електроенергії.

ТОВ «Планета Пластик» приділяє значну увагу управлінню екологічними аспектами, впровадженню інноваційних рішень і технологій, модернізації устаткування задля запобігання забрудненню довкілля.

На виробництві впроваджена та сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001 та елементи системи екологічного управління. Встановлена екологічна політика визначає головною метою Компанії досягнення високого рівня екологічної безпеки виробництва якісної та безпечної продукції з поліпшеними екологічними характеристиками та максимальне збереження ресурсів.

Після завершення строку служби продукція придатна на 100% до переробки, і може бути використана як відновлений матеріал для виробів аналогічного призначення або інших товарів.

Усі екологічно сертифіковані вироби містять відновленої сировини (регранулят), деякі види –виробляються з нього як з базового компоненту. Підприємством вживаються заходи по розширенню асортименту продукції з регранулянта або зі збільшення його вмісту в продукції.

На підприємстві використовуються енергоефективні процеси та технології, які знижують обсяги використання електроенергії, технологічної води, зменшення питомої ваги продукції, зниження обсягів утворюваних відходів.

Більш детальніше про продукцію та виробництво на www.planetaplast.com.

Перевірено та сертифіковано