ТОВ НТП «Зелений світ» отримало екологічний сертифікат № UA.08.002.483 на поліетиленові труби для холодного (у т.ч. питного) водопостачання. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 гармонізований з критеріями на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від складників до паковання.

ТОВ НТП «Зелений світ» засновано в 2001 році як підприємство по виготовленню поліетиленових труб. Протягом існування підприємства технології та обладнання постійно оновлювались на більш інноваційні та ресурсоефективні. На виробництві впроваджена та діє система управління якістю згідно з ISO 9001 та екологічна політика, що спрямована на дотримання природоохоронного законодавства, енергоефективне та безвідходне виробництво виробів високої якості з поліпшеними екологічними характеристиками.

Екологічно сертифіковані труби ТМ Зелений світ для холодного (у т.ч. питного) водопостачання виробляються виключно з поліетилену згідно з EN 10204-3.1. Готові вироби не містять формальдегіду, фенолу, толуолу та інших небезпечних речовин. Завдяки властивостям внутрішній поверхні поліетиленових труб їх продуктивність на 25% вища ніж у тих, що виготовлені з металу. Мінімальний строк служби труб ТМ Зелений світ 50 років.

Технологічні процеси виробництва поліетиленових труб характеризуються високою ефективністю споживання енергетичних ресурсів та належною системою управління відходами. Технологічний брак що утворюється у процесі виробництва складає за середньорічними показниками не більше ніж 3% від загального обсягу і використовується повторно в технологічному процесі. Використання здійснюється шляхом дроблення технологічного браку на дробарці для повторного застосування у якості сировини при виробництві технічних труб. Використання води на виробництві на 100% переведено на замкнутий цикл. Джерела забруднення атмосферного повітря – відсутні.

Детальніше про вироби ТМ Зелений світ на сайті підприємства: www.zsvit.com

Перевірено та сертифіковано