Труби поліетиленові виробництва ТОВ НТП «Зелений світ» повторно підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу й продовжують застосовувати екологічне маркування на підставі екологічного сертифікату № UA.08.002.483

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту який гармонізований з критеріями на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від складників до паковання.

ТОВ НТП «Зелений світ» засновано в 2001 році як підприємство по виготовленню поліетиленових труб. Протягом існування підприємства технології та обладнання постійно оновлювались на більш інноваційні та ресурсоефективні. На виробництві впроваджена та діють такі системи управління як якістю згідно з ISO 9001, система екологічного управління згідно з ISO 14001 та екологічна політика, що спрямована на дотримання природоохоронного законодавства, енергоефективне та безвідходне виробництво виробів високої якості з поліпшеними екологічними характеристиками.

Екологічно сертифіковані труби ТМ Зелений світ для холодного (у т.ч. питного) водопостачання виробляються виключно з поліетилену згідно з EN 10204-3.1. Готові вироби не містять формальдегіду, фенолу, толуолу та інших небезпечних речовин. Завдяки властивостям внутрішній поверхні поліетиленових труб їх продуктивність на 25% вища ніж у тих, що виготовлені з металу. Мінімальний строк служби труб ТМ Зелений світ 50 років.

Технологічні процеси виробництва поліетиленових труб характеризуються високою ефективністю споживання енергетичних ресурсів та належною системою управління відходами. Технологічний брак що утворюється у процесі виробництва складає за середньорічними показниками не більше ніж 3% від загального обсягу і використовується повторно в технологічному процесі. Використання здійснюється шляхом дроблення технологічного браку на дробарці для повторного застосування у якості сировини при виробництві технічних труб. Використання води на виробництві на 100% переведено на замкнутий цикл. Джерела забруднення атмосферного повітря – відсутні.

Детальніше про вироби ТМ Зелений світ на сайті підприємства: www.zsvit.com

Перевірено та сертифіковано