ТОВ «Укргазифікація Південь» отримано екологічний сертифікат №UA.08.002.514 на труби поліетиленові для холодного водопостачання та для подачі газоподібного палива.

ТОВ «Укргазифікація Південь» засноване в 1996 році. Підприємство має зручне територіальне розташування і займає площу 8000 м2. Основним напрямком діяльності підприємства є виготовлення поліетиленових труб (газопостачання, водозабезпечення, каналізація) діаметром від 16 мм до 630 мм тільки з первинного поліетилену імпортного виробництва. Підприємство внесло великий внесок в розвиток нормативних документів і технологій з прокладання газових мереж в Україні. На підприємстві впроваджена та сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001.

Для виробництва екологічно сертифікованих труб не застосовують хімічно небезпечні технології. Виготовляють виключно з поліетилену, безпечність та якість якого підтверджена паспортами безпеки. На всіх стадіях діяльності підприємства діє комплексна система управління і контролю якості робіт.

Технологія виробництва ТОВ «Укргазифікація Південь» є безвідходною. Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 гармонізований з критеріями на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від складників до паковання.

Слід відмітити переваги поліетиленових труб в порівнянні з іншими видами труб (сталеві, мідні тощо):

  • поліетиленові труби спричиняють значно нижчий рівень впливу на навколишнє природне середовище у процесі виробництва та експлуатації:
  • виробництво поліетиленових труб не спричиняє утворення відходів, а обсяг викидів CO2 для у процесі виробництва в сім разів менше в порівнянні з аналогічними металевими трубами;
  • вплив на навколишнє середовище у період експлуатації труб можливий через протікання труб.

Ймовірність виникнення протікання у поліетиленових труб є значно нижчим ніж в еквівалентних, наприклад, стальних трубах.

Результати аналізування повного життєвого циклу, який враховує не тільки споживання енергії, але також вплив викидів і інш., доводять, що поліетиленова труба впливає на довкілля в 10 разів менше, ніж труби з ковкого чавуну еквівалентного діаметру. Загальне споживання енергії від видобутку до установки становить приблизно 95 МДж на кг труби (близько 26 кВт•г на кг труби).

Поліетиленові труби не піддаються корозії і придатні для переробки. Матеріал хімічно нейтральний, не реагує навіть з соляною кислотою, завдяки чому можуть використовуватися у виробничих процесах. У нормальному стані не виділяють речовин, що можуть вплинути на запах та смак рідин, що транспортуються. Це дозволяє використовувати їх при побудові трубопроводів для водопостачання.

Внутрішні стінки поліетиленових труб дуже гладкі, на них не затримуються речовини, тому відкладення на таких трубах будуть відсутні навіть через багато років. Також гладкі стінки спричиняють менший опір потоку води. А при меншому опорі потрібно менш потужний насос для прокачування, тобто витрачається менше електроенергії.

Більш детальніше про продукцію та виробництво на www.ukrgazifikatsiya-yug.pulscen.ua

Перевірено та сертифіковано