Вироби з лісоматеріалів оточують нас скрізь і можуть мати негативний вплив на здоров’я людей через вміст летких органічних сполук та інших небезпечних речовин в комплектуючих, лаках, фарбах тощо.

Розвиток інновацій і технологій дозволяє виробляти більш безпечну та екологічно кращу продукцію з лісоматеріалів із високими якісними характеристиками. Зокрема, щодо сталого лісокористування і ефективного використання ресурсів, довшого строку служби виробів, їх комплектуючих і більш жорстких показників безпеки матеріалів, що застосовуються у виробництві.

З метою ідентифікації таких виробів у 2014 році в Україні був вперше прийнятий стандарт програми екологічного маркування І типу (згідно з ДСТУ ISO 14024) – СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2014 Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU), а також Скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel).

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006).

СОУ ОЕМ 08.002.06.080 розроблявся робочою групою національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля». У 2021 році за результатами планованого перегляду стандарту підготовлена оновлена редакція, яка враховує зміни європейського законодавства у сфері хімічної безпеки.

СОУ ОЕМ 08.002.06.080 встановлює вимоги до меблів з лісоматеріалів для житлових та громадських приміщень і різноманітних зон перебування людини; покриття для підлоги з лісоматеріалів, включаючи ламіновані покриття для підлоги та паркет. Цей стандарт може поширюватися на інші види продукції з лісоматеріалів, прямо не зазначені у сфері застосування, якщо буде доведено, що його вимоги є вичерпними для оцінювання життєвого циклу такого виробу.

Екологічні критерії включають вимоги щодо:

  • ресурсоефективності і зниження впливів на довкілля;
  • обмеження вмісту небезпечних речовин у матеріалах;
  • поліпшення якості та строку служби виробу;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Показники, що встановлюються, мають бути точними, перевірюваними, відповідати призначенню та не вводити в оману споживача щодо значущості переваг, тобто не створюють необґрунтованих бар'єрів у торгівлі.

Стандарт і його вимоги призначені для оцінювання екологічних переваг продукції з метою її ідентифікації як більш екологічно кращої з наданням права застосування екологічного маркування.

Відповідність вимогам стандарту може бути затребувана приватними споживачами, ритейлом, постачальниками і замовниками у сфері публічних закупівель (згідно з статтею 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

Секретаріат ТК 82 виносить першу редакцію оновленого СОУ ОЕМ 08.002.06.080 на обговорення, для отримання відгуків та пропозицій усіх зацікавлених сторін: наукових, дослідницьких установ, технічних комітетів, виробників та профільних асоціацій.

Завантажити проект нової редакції СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2014 Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу

Зауваження до проєкту приймаються за нижченаведеною формою до 20 серпня 2021 року на електрону пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Звіт зауважень до проекту СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2014

Контактна особа – відповідальний секретар ТК 82 «Охорона довкілля» Галина Бузан, тел. +38 066 405-42-80.

Перевірено та сертифіковано