4 найменування екологічно сертифікованих регуляторів росту рослин виробництва ТОВ «Високий врожай» (сертифікат №UA.08.002.309) успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.01.044:2020 Регулятори росту рослин. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг регуляторів росту рослин щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Регулятори росту розроблюються на природній основі – продуктах метаболізму вирощених у поживному середовищі грибів.

Препарати, включаючи їх складові, не спричиняють тератогенного, ембріотоксичного, гонадотоксичного, токсичного, канцерогенного та мутагенного впливу на живі організми. Їм не властива подразнююча, сенсибілізуюча, селективна токсична дії. Вони належать до нетоксичних («Емістим С») та малотоксичних речовин («Агростимулін», «Зеастимулін» та «Трептолем»).

Препарати необмежено розчиняються у воді та більшості органічних розчинників.

Препарати зареєстровані в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Додатково про підприємство та регулятори росту рослин виробництва ТОВ «Високий врожай» на www.urojai.com.ua

Перевірено та сертифіковано