ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» розширила асортимент екологічно сертифікованих сумішей будівельних сухих 41 найменуванням. До сертифікованих у 2016 році суміші гідроізоляційної полімерцементної «Гідростоп» ПРГ-01 ТМ «ПОЛІПЛАСТ» та армуючої клейової суміші для пінополістирольних та мінераловатних плит «DOPS MULTIFIX» (екологічний сертифікат №UA.08.002.440) додані такі продукти ТМ «ПОЛІПЛАСТ»:

 • клейові суміші: для керамічної плитки ПП-09 ТМ, для керамічної плитки і натурального каменю ПП-010, для керамічної плитки + Грес ПП-011, для мармуру та натурального каменю (біла) ПП-015, для мозаїки (біла) ПП-016, для піно-то газобетонних блоків ПСТ-090, тіксотропна еластична з підвищеною термостійкістю ПП-019, швидкотвердіюча універсальна ПП-022, для систем теплоізоляції ПСТ-114, для систем теплоізоляції універсальна ПСТ-014, термостійка для печей та камінів ПП-018, тіксотропнадля плит з керамограніту Грес ПП-012, тіксотропна еластична для великоформатної плитки ПП-020, еластична товстошарова для великоформатної плитки ПП-021;
 • еластичні водостійкі кольорові шви Fuga Flex та Fuga Strong;
 • суміші: гідроізоляційна високоеластична двокомпонентна «Гідростоп» ПРГ-02, легка теплоізоляційна для кладки термоблоків «Термошов» ПСМ-050, мурувальна суміш універсальна ПСМ-075, будівельна монтажна високоміцна ПСМ-300 (200, 150, 100), гіпсова клейова Gips, мурувальна для клінкерної цегли (кольорова) ПСМ-085, мурувальна суміш для клінкерної, керамічної лицьоваї цегли (кольорова) ПСМ-080, кольорова для розшивки швів кладки клінкерної, лицьової цегли та каменю ПСМ-081, для заповнення та розшивки швів термопанелей ПСМ-082;
 • шпаклівка цементна безпіщана фасадна «Суперфініш» ПЦН-027;
 • штукатурки: високоадгезійна «Цементний набризк» ПЦШ-007, полімерцементна універсальна ПЦШ-008, полімерцементна армована ПЦШ-009, цементно-вапняна ПЦШ-017, універсальна для пористих основ (з перлітом) ПЦШ-018, декоративна мінеральна «Рельєф» ПЦШ-054, мінеральна декоративна «Баранець» ПЦШ-055, мінеральна декоративна «Короїд» ПЦШ-056;
 • самовирівнюючі суміші для підлоги ПСП-030, ПСВ-015, ПСВ-016, ПСВ-017;
 • стяжки для підлоги ПСП-031, ПСП-032, ПСП-033.

За результатами проведеної процедури оцінювання згідно міжнародного стандарту ISO 14024 встановлено відповідність вказаних найменувань продукції вимогам СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

На сьогоднішній день технології сухих будівельних сумішей відіграють величезну роль у розвитку ринку будівельних матеріалів. Без використання сухих будівельних сумішей неможливо уявити будівництво. Із застосуванням сухих будівельних сумішей можна: побудувати стіни і різноманітні перегородки, обробити поверхні (стіни, підлога, стеля), виконати гідро- і теплоізоляцію, поклеїти керамічну плитку і керамограніт.

Водночас сухі будівельні суміші можуть чинити і негативний вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини. Наприклад, використання при будівництві неякісної продукції з емісією шкідливих хімічних речовин, таких, як фенол, формальдегід, аміак, і інших з'єднань може спровокувати у людини розвиток різних захворювань органів дихання, серцево-судинної, ендокринної та нервової системи. Летючі органічні сполуки під впливом сонячного світла вступають в реакцію з двоокисом азоту в атмосфері і утворюють приземний шар озону, який негативним чином впливає на здоров'я людей, врожай сільськогосподарських культур, ліси та екосистеми. Приземний шар озону руйнує легені, знижує їх функцію, збільшує їх сприйнятливість до інших відповідних речовин. Крім того, він є головним компонентом смогу. Вміщені в ньому летючі органічні сполуки спричиняють зниження продуктивності праці співробітників. Вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини спостерігається протягом всього життєвого циклу продукту, який включає п'ять основних стадій.

Стадія 1. Видобування сировини для виробництва

Вплив

 • деградація екосистем і сильний шумовий та пиловий вплив на навколишню місцевість (у разі відсутності програми рекультивації);
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (при виробництві цементу як сировини для виробництва будівельних сумішей відбуваються викиди пилу, діоксинів, важких металів (включаючи свинець, ртуть, сурму, кадмій та ін.), діоксиду сірки та ін.);
 • великі витрати палива (у разі відсутності енергозберігаючих технологій, особливо при виробництві цементу)

Стадія 2. Виробництво продукції

ВпливВплив

викиди в атмосферне повітря великої кількості хімічних речовин в процесі подрібнення і перемішування компонентів для отримання готової суміші

Стадія 3. Транспортування

Вплив

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, додаткова емісія забруднюючих речовин в атмосферу в місцях накопичення транспорту;
 • використання більш дешевих видів палива, продукти переробки яких негативно впливають на стан довкілля і здоров'я людини;
 • шумове та вібраційне забруднення

Стадія 4. Використання готової продукції

Вплив

емісія шкідливих речовин в повітря приміщень

Стадія 5. Утилізація чи переробка

Вплив

нераціональні схеми поводження з відходами призводять до вивезення багатьох тисяч тонн відходів на звалища, які завдають величезної шкоди навколишньому середовищу

ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» приділяє значну увагу забезпеченню вироблення безпечної для здоров’я людини продукції та охороні довкілля.

Керівництвом ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» визначена екологічна політика, за якою компанія ставить собі за мету дотримуватись міжнародних стандартів у сфері систем екологічного менеджменту, визнає захист навколишнього середовища одним з найвищих пріоритетів та важливим фактором успішного розвитку бізнесу. Для реалізації екологічної політики щорічно визначаються екологічні цілі та заходи, спрямовані на їх досягнення. Впровадження таких заходів дозволяє знижувати навантаження на довкілля від виробничої діяльності підприємства. Зокрема, досягається істотне зниження обсягів використання електроенергії, обсягів викидів забруднюючих речовин, у тому числі парникових газів.

Для виробництва продукції використовується безпечна сировина та інгредієнти переважно зарубіжного виробництва. Вони не містять летких органічних сполук (ЛОС), азбесту, фосфогіпсу, формальдегіду, фталатів, інших органічних токсичних та канцерогенних сполук. Основну сировину для виробництва сухих будівельних сумішей ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» отримує від підприємства, для якого збереження природних ресурсів та захист клімату є вищими пріоритетами й яким значна увага приділяється питанням збереження біорізномініття на своїх кар’єрах.

Готова продукція ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» відповідає вимогам державних норм за показниками. Показник сумарної питома активність природних радіонуклідів є на 74 – 98% нижчими ніж встановлено державними нормами та екологічними критеріями.

Для пакування сумішей використовують паковання та тару (паперові мішки з полімерним вкладишем, пластикові каністри, відра), які не містять хлорованого або галогенованого матеріалу, є придатними для переробляння, не мають позначень та покриттів, що перешкоджають переробці, та можуть бути легко розділені на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Більш детальніше про компанію та продукцію виробництва ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» на www.poli-plast.ua

Перевірено та сертифіковано