8 найменувань горілок та горілок особливих ТМ «Green Day» (сертифікати №UA.08.002.344, №UA.08.002.397) виробництва ТОВ «Виналь» успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2020 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг напоїв алкогольних дистильованих щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Постанови Комісії (ЄС) № 1881/2006 від 19 грудня 2006 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Екологічно сертифікована продукція виробляється згідно ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови на основі спирту етилового ректифікованого «Люкс».

Виробництво екологічно сертифікованих горілок включає комплекс технологічних процесів, контролю якості сировини, інгредієнтів, споживчої тари та пакувальних матеріалів, водопідготовки, фільтрації, контролю якості готової продукції.

Підприємство забезпечує досягнення значно знижених у порівнянні з допустимими державними нормами показників вмісту у готовій продукції речовин, що негативно впливають на здоров'я людини, таких як: сивушні масла, альдегіди, метиловий спирт та токсичні елементи (свинець, кадмій, миш'як, ртуть), а також показників питомої активності радіонуклідів.

Підприємство має впроваджену і сертифіковану систему управління безпечністю харчових продуктів згідно з ДСТУ ISO 22000:2019, а також впроваджуються елементи системи екологічного управління. На підприємстві визначена екологічна політика, екологічні цілі та впроваджуються заходи для їх досягнення. Підприємством також активно впроваджуються заходи з:

  • інформування споживачів про переваги екологічно сертифікованої продукції,
  • підвищення компетентності персоналу з питань щодо екологічної сертифікації продукції, застосування екологічного марковання та вимог екологічних критеріїв,
  • інформування постачальників сировини, інгредієнтів та споживчої тари про екологічну сертифікацію та вимоги екологічних критеріїв.

Детальніше про горілки та горілки особливі ТМ «Green Day» на www.greendayvodka.com.

Перевірено та сертифіковано