ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» в черговий раз підтверджено відповідність труб поліетиленових для мереж водопостачання, газопостачання, водовідведення, каналізації, технічного призначення та дренажних систем вимогам екологічних критеріїв, та розширено сферу дії сертифікату №UA.08.002.457 на фітинги (деталі з’єднувальні, фасонні вироби).

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Вимоги і показники стандарту гармонізовані з вимогами на вироби з полімерних матеріалів європейських програм екологічного маркування Ecolabel.EU, Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel – The German Ecolabel, а також адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Екологічно сертифіковані поліетиленові труби та фітинги, представлені ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт», виробляються на виробничих потужностях ТОВ «Калушський трубний завод».

ТОВ «Калушський трубний завод» є дочірнім підприємством Групи Radius Systems Ltd, лідера британського ринку полімерних трубопровідних систем і одного з найбільших виробників пластикових труб і з'єднувальної арматури в Європі. Підприємство створене у 2008 році з метою забезпечення трубами з поліетилену і ПВХ західного, центрального, частково, південного регіонів України.

На виробництві впроваджена та сертифікована інтегрована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001. Виробником значна увага приділяється постійній модернізації виробництва, впровадженню передових технологій та розширенню асортименту виробів, поліпшенню їх якості та експлуатаційних характеристик, а також систематичному моніторингу екологічних аспектів і оцінки їх впливу на навколишнє середовище, реалізації заходів, спрямованих на зменшення впливу на довкілля.

Для виробництва екологічно сертифікованих труб та фітингів не застосовують хімічно небезпечні технології. Виготовляють виключно з поліетилену, безпечність та якість якого підтверджена відповідними документами. Виробником проводиться вхідний контроль якості сировини, а також операційний контроль на всіх етапах виготовлення виробів.

Технологія виробництва є безвідходною. Всі полімерні відходи, після переробки їх на вторинну сировину повертаються в технологічний процес. Повторне використання здійснюється відповідно до технологічного регламенту підприємства з додержанням правил техніки безпеки, природоохоронного, санітарного і протипожежного законодавства та вимог на готову продукцію.

Слід відмітити переваги поліетиленових труб в порівнянні з іншими видами труб (сталеві, мідні тощо):

 • поліетиленові труби спричиняють значно нижчий рівень впливу на навколишнє природне середовище у процесі виробництва та експлуатації;
 • виробництво поліетиленових труб не спричиняє утворення відходів, а обсяг викидів CO2 для у процесі виробництва в сім разів менше в порівнянні з аналогічними металевими трубами;
 • ймовірність виникнення протікання у поліетиленових труб у період експлуатації є значно нижчим ніж в еквівалентних, наприклад, стальних трубах;
 • результати аналізування повного життєвого циклу, який враховує не тільки споживання енергії, але також вплив викидів і т.п., доводять, що поліетиленова труба впливає на навколишнє середовище в 10 разів менше, ніж труби з ковкого чавуну еквівалентного діаметру; а загальне споживання енергії від видобутку до установки становить приблизно 95 МДж на кг труби (близько 26 кВт•год на кг труби);
 • поліетиленові труби придатні для переробки;
 • матеріал хімічно нейтральний, не реагує навіть з соляною кислотою, завдяки чому можуть використовуватися у виробничих процесах;
 • у нормальному стані не виділяють речовин, що можуть вплинути на запах та смак рідин, що транспортуються. Це дозволяє використовувати їх при побудові трубопроводів для водопостачання;
 • внутрішні стінки поліетиленових труб дуже гладкі, на них не затримуються речовини, тому відкладення на таких трубах будуть відсутні навіть через багато років;
 • гладкі стінки спричиняють менший опір потоку води. А при меншому опорі потрібно менш потужний насос для прокачування, тобто витрачається менше електроенергії;
 • не піддаються корозії.

Більш детально про продукцію та виробництво на www.polyplastic.ua.

Перевірено та сертифіковано