ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» отримано екологічний сертифікат № UA.08.002.457 на труби поліетиленові для холодного (в т.ч. питного) водопостачання, технічного призначення та каналізації, для мереж каналізації, водовідведення, дренажу, кабельної каналізації, та для мереж газопостачання (в т.ч. біогазу).

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 гармонізований з критеріями на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від складників до паковання.

Екологічно сертифіковані поліетиленові труби ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» виробляються на виробничих потужностях ТОВ «Калушський трубний завод» (КаТЗ).

На виробництві впроваджена та сертифікована інтегрована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001. Виробником значна увага приділяється постійній модернізації виробництва, впровадженню передових технологій та розширенню асортименту виробів, поліпшенню їх якості та експлуатаційних характеристик, а також систематичному моніторингу екологічних аспектів і оцінки їх впливу на навколишнє середовище, реалізації заходів щодо раціонального використання природних і сировинних ресурсів.

Для виробництва екологічно сертифікованих труб не застосовують хімічно небезпечні технології. Виготовляють виключно з поліетилену, безпечність та якість якого підтверджена паспортами безпеки. Виробником проводиться вхідний контроль якості сировини, а також операційний контроль на всіх етапах виготовлення виробів. Масова частка летких речовин в поліетилені, який використовують для виробництва труб, є значно меншою (на 30 % - 62%) ніж допускається нормативними документами. Тому екологічно сертифіковані труби є безпечними для здоров'я людини та довкілля.

Технологія виробництва КаТЗ є безвідходною. Всі полімерні відходи, після переробки їх на вторинну сировину повертаються в технологічний процес. Повторне використання здійснюється відповідно до технологічного регламенту підприємства з додержанням правил техніки безпеки, природоохоронного, санітарного і протипожежного законодавства та вимог на готову продукцію.

Слід відмітити переваги поліетиленових труб в порівнянні з іншими видами труб (сталеві, мідні тощо):

  • поліетиленові труби спричиняють значно нижчий рівень впливу на навколишнє природне середовище у процесі виробництва та експлуатації:
  • виробництво поліетиленових труб не спричиняє утворення відходів, а обсяг викидів CO2 для у процесі виробництва в сім разів менше в порівнянні з аналогічними металевими трубами;
  • вплив на навколишнє середовище у період експлуатації труб можливий через протікання труб.

Ймовірність виникнення протікання у поліетиленових труб є значно нижчим ніж в еквівалентних, наприклад, стальних трубах.

Результати аналізування повного життєвого циклу, який враховує не тільки споживання енергії, але також вплив викидів і інш., доводять, що поліетиленова труба впливає на довкілля в 10 разів менше, ніж труби з ковкого чавуну еквівалентного діаметру. Загальне споживання енергії від видобутку до установки становить приблизно 95 МДж на кг труби (близько 26 кВт•г на кг труби).

Поліетиленові труби не піддаються корозії і придатні для переробки. Матеріал хімічно нейтральний, не реагує навіть з соляною кислотою, завдяки чому можуть використовуватися у виробничих процесах. У нормальному стані не виділяють речовин, що можуть вплинути на запах та смак рідин, що транспортуються. Це дозволяє використовувати їх при побудові трубопроводів для водопостачання.

Внутрішні стінки поліетиленових труб дуже гладкі, на них не затримуються речовини, тому відкладення на таких трубах будуть відсутні навіть через багато років. Також гладкі стінки спричиняють менший опір потоку води. А при меншому опорі потрібно менш потужний насос для прокачування, тобто витрачається менше електроенергії.

ТОВ «ТД «Євротрубпласт» є керуючою компанією Групи Radius Systems на території України, основними завданнями якої є організація торгового процесу для всього спектру продукції Групи, проектно-технічний супровід об'єктів з використанням полімерних труб у галузі водопостачання, каналізації і газопостачання, а також управління виробничими підрозділами Рубіжанський трубний завод і Калушський трубний завод.

Більш детальніше про продукцію та виробництво на www.polyplastic.ua

Перевірено та сертифіковано