Екологічний сертифікат № UA. 08.002.468 про відповідність вимогам стандарту «Зелений офіс» (СОУ ОЕМ 08.002.08.002.36.067:2011), за схемою сертифікації згідно ДСТУ ISO 14024, був вручений ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» під час відкриття Міжнародного форуму INNOVATION MARKET.

Як зазначила Світлана Демченко, заступник директора з радіаційної безпеки та охорони праці ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», якій було вручено сертифікат, – «Наша компанія розуміє важливість питань екології в сучасному світі та їх особливу значущість для будівельних компаній. Це, в першу чергу, зменшення впливу на навколишнє середовище, раціональне використання ресурсів, оптимально комфортне та здорове середовище для працівників. Проходження екологічної сертифікації стало внеском у формування іміджу нашої компанії і черговим кроком на шляху до підтвердження екологічної і соціальної відповідальні бізнесу!».

Зліва направо: керівник Центру екологічної сертифікації та маркування - Світлана Перминова, заступник директора з радіаційної безпеки та охорони праці «ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» - Світлана Демченко, президент ВГО «Жива планета» - Світлана Берзіна, проректор Державної екологічної академії - Олег Машков

В Україні стандарт «Зелений офіс» був розроблений національним технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» та прийнятий у 2012 році. В основу стандарту була покладена концепція «Зелений офіс» та показники за кращими практиками її впровадження, у поєднанні з критеріями визнаних на міжнародному рівні систем оцінки будівель і споруд - LEED, BREEAM, DGNB. У багатьох країнах подібні стандарти популярні як серед великих компаній, так і серед бюджетних організацій. У ряді європейських країн впровадження цього стандарту рекомендовано профспілковими організаціями, як такого, що сприяє створенню більш безпечного і комфортного робочого місця, і як наслідок, запобіганню ряду захворювань пов'язаних з виробничим середовищем.

Стандарт «Зелений офіс» містить чіткі критерії та показники яким має відповідати офіс щоб вважатися зеленим. Зокрема, від сертифікованого офісу компанії стандартом вимагається:

  • енергоефективність;
  • раціональне використання водних ресурсів;
  • раціональне використання матеріальних ресурсів;
  • забезпечення сталих (зелених) закупівель: закупівля екологічно маркованої продукції, продукції, що підлягає перероблянню (марковану як: «пластик придатний до переробки», «вторинна переробка», «підлягає компостуванню», тощо), а також з маркуваннями, , що підтверджують відповідність добровільним екологічним стандартам: FSC, OEKO TEX, Ecolabel (ISO 14024) і ін.
  • використання електрообладнання класу енергозбереження «А» і вище;
  • обмеження вмісту небезпечних для довкілля та здоров’я людини речовин в матеріалах і засобах, що використовуються для забезпечення функціонування офісу;
  • зменшення кількості та раціональне поводження з відходами.

Вище перелічені вимоги дотримані ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», у чому мала змогу переконатись аудиторська група органу з оцінки відповідності ВГО «Жива планета» під час перевірки офісу та системи управління екологічними аспектами компанії.

Впровадження вимог стандарту «Зелений офіс» дозволяє компанії більш раціонально використовувати ресурси, необхідні для роботи офісу та відчути економічну вигоду від зниження використання електроенергії, тепла, води, паперу, відмови від одноразових речей, утилізації відходів, оптимізації транспорту компанії та логістики.

Перевірено та сертифіковано