Активний крем-флюїд для обличчя з пробіотиком ТМ «Elysee», крем з пептидами ТМ «Elysee resilienc» та крем по догляду за шкірою навколо очей «Elysee Extract» виробництва ТОВ «Евдемон» (що виробляються на замовлення ТОВ «ГРАНД ЛАЙН») пройшли сертифікацію, що підтверджено сертифікатом від 01.08.2017 № UA.08.002.454 та планову щорічну процедуру наглядання за сертифікованою продукцією у 2018 році.

Крема ТМ «Elysee» оцінювались за схемою згідно ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.12.007 розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу згідно ISO 14040 і гармонізований екологічними критеріями на косметичні засоби програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan).

Вимоги цього стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу косметичних засобів – від складників до паковання.

Основним завданням при впровадженні екологічних критеріїв є:

  • натуральність сировини;
  • заборона на вміст небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин (за класом та категорією небезпекии1328 речовин заборонені до застосування та вміст 250 речовин обмежений);
  • зменшення відходів споживання.

Всі складники що застосовуються для виробництва засобів проходять відбір за класами і категоріями небезпеки. На виробництві впроваджений системний контроль якості інгредієнтів та готової продукції.

Косметичні засоби ТМ «Elysee» виготовляються на основі ефірних олій згідно вимог ТУ У 20.4-13923999-002:2016 Засоби косметичні та гігієнічні. Технічні умови. (термін дії – без обмежень) та санітарного законодавства України. Екологічна сертифікована продукція не містить сульфатів, силікону, ЕDTA та його солей, борної кислоти, боратів і перборатів, ароматичних речовин та барвників не натурального походження, речовин шкідливих для довкілля і здоров’я людини відповідно до міжнародної і європейської систем класифікації (мутагенних, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо). Її здатність біологічного розкладу становить понад 80%.

Елементи спожиткової тари не містять:

  • добавок на основі кадмію та ртуті або сполук цих елементів;
  • полівінілхлориду та інших типів хлорованих матеріалів;
  • галогенізованих матеріалів;
  • добавок на з вмістом високотоксичних речовин.

Паковання з картону виготовлено на 100% з макулатури.

Зазначені елементи споживчої тари марковані щодо походження пакувального матеріалу і можуть бути легко розділені на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше про продукцію та виробництво на www.telemedia.ua

Перевірено та сертифіковано