Гормолзавод №1 – одеське виробництво, яке поєднує сучасні технології й системи управління з традиційною рецептуру молочних продуктів високої якості.

Продукція заводу представлена в регіоні і відповідає його стратегічній цілі забезпечення місцевого населення натуральною продукцією. «Коротке плече» доставки готового продукту не вимагає довгострокового зберігання і, відповідно, дозволяє відмовитись від необхідності застосування технологій стабілізації і консервації.

У 2016 році ТОВ «Гормолзавод» стало першим в Україні серед підприємств молочної галузі, яке сертифікувало свою продукцію згідно ISO 14024.

У 2018 була успішно проведена повторна сертифікація з розширенням сфери дії екологічного сертифікату UA.08.002.414 і права на застосування екологічного маркування відносно молочної продукції ТМ «Гормолзавод», ТМ «Лехайм», ТМ «Млечный Путь».

Оцінювання продукції здійснювалось на відповідність екологічним критеріям, що визначають переваги сертифікованої продукції стосовно впливів на довкілля і здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 Продукти переробки м’яса та молока. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює більш жорсткіші вимоги до показників безпеки сировини та готової продукції, порівняно з вимогами державних норм, у поєднанні з показниками екологічної результативності, визначених на основі кращих виробничих практик.

Екологічно сертифікована продукція Гормолзаводу №1 відповідає таким вимогам цього стандарту:

  • походження сировини з спеціальних сировинних зон (більш чисті сировинні зони);
  • поліпшені показники безпеки молока щодо вмісту важких металів, радіонуклідів, пестицидів, антибіотиків;
  • виготовлення продукції виключно з натуральної сировини (не допускається застосування відновлюваної сировини);
  • більш чисті та ресурсозберігаючі технології виробництва;
  • відсутність у складі готової продукції консервантів, ароматизаторів і барвників штучного походження, гормональних препаратів та ГМО;
  • споживча тара сертифікованої продукції безпечна для зберігання харчових продуктів та придатна до повторної переробки.

При виробництві використовується технологія «м'якої пастеризації» молока, яка дозволяє нейтралізувати хвороботворні мікроорганізми, одночасно зберігаючи при цьому корисну флору, білки і вітаміни (при інших способах пастеризації подібний результат не досягається).

Система аналізів ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (НАССР) що впроваджена на заводі, забезпечує виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників.

Детальніше про продукцію та підприємство: www.gormolzavod-odessa.com.ua

Перевірено та сертифіковано