3 найменування лакофарбових матеріалів (Kolorit Ultimate, FARBMANN Wood Stain, FARBMANN Deco Stone Silicon Mosaic) ТМ Kolorit та TM Farbmann виробництва ТОВ «Фарби Колорит» успішно пройшли процедуру екологічної сертифікації. Повний перелік сертифікованих засобів згідно з ISO 14024 зазначений у сертифікаті № UA.08.002.333

Сертифікована продукція за результатами випробувань демонструє ефективність у поєднанні з економічністю застосування.

За результатами проведеної оцінки підтверджено відповідність лакофарбової продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні Рішенням Єврокомісії №2014/312/ЄС від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків і встановлює критерії поліпшених характеристик продукції щодо потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Директиви 2004/42/CE Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів;
  • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH) та інших.

Екологічно сертифікована продукція не містять летких органічних вуглеводнів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, алкілфенол етоксилатів, небезпечних для здоров’я людини. Показники вмісту ЛОС, сполук ізотіазолінів та речовин, які можуть спричинити негативний вплив на навколишнє середовище, не перевищують показників, допустимих екологічними критеріями, які значно вище державних норм безпеки.

Лакофарбові матеріали надаються на ринок в тарі різного об’єму, зокрема економній. Це дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Більш детальніше про підприємство та продукцію – www.kolorit.ua

Перевірено та сертифіковано