ТОВ «Ельпласт-Львів» успішно пройдено процедуру щорічного нагляду за екологічно сертифікованими трубами з поліетилену та поліпропілену і фасонними виробами до них та розширено асортимент екологічно сертифікованих виробів на перехідники «поліетилен-сталь» і цокольні вводи із поліетиленових труб (екологічний сертифікат №UA.08.002.478).

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції та відповідність розширюваного асортименту продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги і показники стандарту адаптовані з вимогами на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), а також вимогами актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Для виробництва екологічно сертифікованих виробів ТОВ «Ельпласт-Львів» використовує поліетилен та поліпропілен, безпечність та якість якого підтверджена паспортами безпеки та іншими документами виробника. На всіх етапах технологічного процесу здійснюються відповідні заходи контролю. У процесі виробництва не застосовують хімічно небезпечні технології. Відходи виробництва після механічного подрібнення використовуються повторно у повному обсязі.

ТОВ «Ельпласт-Львів» приділяє значну увагу екологічним аспектам діяльності, модернізації виробництва, контролю продукції, яку випускає. На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015.

Детальніше про продукцію та виробництво ТОВ «Ельпласт-Львів» на www.elplast.com.ua.

Перевірено та сертифіковано