Вода питна «ЕКО» негазована збагачена киснем додалася до асортименту екологічно сертифікованої продукції виробництва ТОВ «ЕКО-СФЕРА» (додаток 2 до сертифікату №UA.08.002.450).

Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2020 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі кращих показників безпеки та виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Директиви № 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною.

Вода видобувається з артезіанських свердловин глибиною більше 100 м. У виробництві застосовується багатоступінчаста фільтрація та технологія прямого розливу, завдяки чому зберігається природну якість води та необхідні для організму мікроелементи. Вода не містить хімічних домішок та консервантів.

На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ISO 9001, система екологічного управління згідно з ISO 14000 та система управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 22000. На підприємстві визначена екологічна політика, екологічні цілі та впроваджуються заходи для їх досягнення.

Детальніше про виробництво та продукцію ТОВ «ЕКО-СФЕРА» на www.ecosphere.com.ua.

Перевірено та сертифіковано