Харківське підприємство ТОВ «Блок ЛТД» отримало екологічний сертифікат UA 08.002.424 на шпалери власного виробництва, серії «Villa Vanilla» (марка М-1), за схемою сертифікації згідно ДСТУ ISO 14024.

Екологічний сертифікат згідно ДСТУ ISO 14024 свідчить про поліпшені характеристики шпалер відносно їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини згідно вимог екологічних критеріїв. Екологічні критерії української програми екологічного маркування для шпалер встановлені стандартом СОУ ОЕМ 08.002.03.057:2009, якій

розроблено у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі кращих доступних технологій та екологічних критеріїв програм екологічного маркування І типу країн Європи.

Основним завданням при впровадженні цього стандарту є:

  • зниження викидів летких органічних сполук;
  • зменшення впливів на довкілля та здоров'я людини, пов'язаних з застосуванням хімічних речовин;
  • раціональне управління природними ресурсами, зокрема,
  • збільшення частки використання продуктів переробки при виробництві шпалер.

Шпалери виробництва ТОВ «Блок ЛТД» серії «Villa Vanilla» (марка М-1) виготовляються на флізеліновій основі із застосуванням у якості допоміжних речовин друкарських фарб, зв’язуючих, водно-дисперсного лаку, пігменту та рельєфної маси згідно ДСТУ ГОСТ 6810:2004.

Допоміжні речовини, що входять до складу виробів, не містять полівінілхлориду або інших сполук хлору, формальдегіду, метилакрилату, стиролу, алкилонитрилу та їх сполук.

Пігменти, фарби, праймери, лаки для друку та друкарські добавки, що застосовуються для виготовлення шпалер, не містять свинцю, кадмію, ртуті, хрому (IV), фталатів та інших токсичних речовин.

Паспорти безпеки фарб для друку шпалер згідно Регламенту REACH №1907/2006 та маркування згідно вимог Директиви 1999/45/EC вказує на відсутність в їх складі вмісту речовин, віднесених до груп ризиків хімічних впливів або їх можливих комбінацій, таких як: токсичні (Т), високо токсичні (Т+), канцерогенні, мутагенні, небезпечні для репродуктивних функцій, шкідливо для здоров’я (Хn), шкідливо для довкілля (N).

Виробництво шпалер здійснюється на сучасному технологічному обладнанні виробництва Німеччини, що дозволяє досягнути високих показників якості та стійкості виробів до зовнішніх факторів, у поєднанні з поліпшеними показниками енергоефективності та екологічної результативності.

Енергоефективне обладнання та заходи з енергозбереження дозволили досягти показника енергоємності технологічного виробництва шпалер на підприємстві ТОВ «Блок ЛТД» майже у двічі нижче ніж середній по галузі за даними Держкомстату за 2014 рік.

На підприємстві упроваджена система управління відходами, 95% з яких переробляються спеціалізованими організаціями у якості вторинної сировини.

Пакувальні матеріали для шпалер не містять полівінілхлорид та/або іншого типу хлорованого або галогенованого матеріалу.

Продукція, яку випускає шпалерна фабрика «Блок ЛТД», будучи символом бездоганної якості, користується підвищеним попитом на українському ринку шпалер, також в таких країнах як Польща, Чорногорія, Росія, Болгарія, Казахстан, Азербайджан, Молдова та інших.

Детальніше про продукцію та діяльність компанії «Блок ЛТД»: www.block.kh.ua

Перевірено та сертифіковано