Вироби з ніздрюватого бетону автоклавного твердіння виробництва ТОВ «АЕРОК», в черговий раз успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію за схемою згідно ISO 14024. Сфера дії екологічного сертифікату № UA.08.002.341 (вперше отримано у 2012 році) продовжена на наступні три роки. Сертифікат поширюється на вироби стінові з ніздрюватого бетону автоклавного твердіння ТМ «АЕРОК» («AEROC») марок з середньою густиною D300, D400, D500 та типу Energy марки з середньою густиною.

Оцінювання виробів здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.16.004:2010 Бетон та вироби з бетону. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює вимоги на усіх етапах життєвого циклу виробів з бетону.

Стандарт розроблений на основі показників найкращих доступних технологій та гармонізований з міжнародними базовими екологічними критеріями на вироби з бетонів (ССС – Global Ecolabelling Netwok), що забезпечує визнання підтверджених екологічних переваг на міжнародному рівні.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;

Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Критерії стандарту охоплюють усі стадії життєвого циклу виробів і спрямовані на:

  • збалансоване управління природними ресурсами;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
  • поліпшення показників енергоефективності виробів;
  • обмеження вмісту небезпечних речовин у виробах;
  • зниження радіологічного забруднення виробів;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

При виробництві екологічно сертифікованого асортименту газобетону автоклавного твердіння ТМ «АЕРОК» («AEROC») не використовуються в якості пластифікаторів і наповнювачів токсичні хімічні речовини (зокрема, гудрон (бензо(а)пірен), пентахлорфенол (PCP), азбест, 2,3,7,8 тетрахлорбензол діоксин). Готові вироби характеризуються зниженим рівнем радіоактивності, високим рівнем міцності й покращеними експлуатаційними характеристиками, такими як довговічність, теплопровідність, стійкість до вологи.

На підприємстві визначено екологічну політику, екологічні цілі та впроваджуються заходи, спрямовані на їх досягнення, а також заходи з охорони навколишнього природного середовища.

ТОВ «АЕРОК» було засновано у 2006 р. й насьогодні підприємство є найбільшим постачальником виробів з ніздрюватого бетону автоклавного твердіння під торговою маркою AEROC в усі регіони країни.

Продукція виробляється на виробничих потужностях двох заводів, розташованих в містах Березань та Обухів Київської області. На заводі в м. Обухів працює модернізована технологічна лінія «Універсал-60» і нова високотехнологічна лінія німецької фірми Wehrhahn Smart. На заводі в м. Березань працює високотехнологічна лінія голландської фірми HESS AAC Systems B.V.

Заводи ТОВ «АЕРОК» оснащені власними сертифікованими лабораторіями, які дозволяють контролювати якість продукції, що випускається. До кожної партії продукції додається паспорт якості від заводу-виробника.

Детальніше про виробництво та продукцію ТМ «AEROC» можна дізнатись на сайті виробника – www.aeroc.ua.

Перевірено та сертифіковано