Теплоізоляційний і звукоізоляційний матеріал для будівельних конструкцій «ЮНІЗОЛ-1» («UNISOL-1») виробництва ТОВ «РУНАТЕЛ ЕКО» в черговий раз успішно підтвердив свою відповідність вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024 й тим самим подовжив термін дії екологічного сертифікату №UA.08.002.384 на наступні три роки.

Оцінювання проводилося на відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.016.048:2016 Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Вимоги цього стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/ЄC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Теплоізоляційний і звукоізоляційний матеріал для будівельних конструкцій «ЮНІЗОЛ-1» («UNISOL-1») відноситься до групи:

  • горючості Г2 (помірна горючість);
  • займистості будівельних матеріалів В2 (помірно займисті матеріали);
  • поширення полум’я РП1 (матеріали, що не поширюють полум’я) і класифікується як матеріал з помірною димоутворювальною здатністю (Д2).

Матеріал виготовляється із вторинної целюлози (81%), антисептиків (12%) та нелетких антипіренів (7%) та не містить заборонених екологічним стандартом шкідливих для здоров'я людини та довкілля речовин, зокрема:

  • ПБДЕ, ПБД, бромований парафін, коротколанцюгові (С<13) хлоровані парафіни з нерозгалуженою структурою, з вмістом хлору (хлоралкани) понад 50%, оксиди сурми (інгібіторів горіння);
  • сполук кадмію, свинцю, селену, хлору, арсену, миш`яку, талію, ртуті, олова;
  • речовин для спінення, потенціал глобального потепління (ПГП (WGP)) яких становить понад 3000;
  • речовини, озон-руйнівний потенціал (ОРП (ODP)) яких становить понад 0.

На підприємстві впроваджена та сертифікована система управління якістю до якої інтегровано елементи екологічного управління. Визначена та реалізується екологічна політика.

Детальніше про продукцію та виробництво на сайті ТОВ «РУНАТЕЛ ЕКО»

Перевірено та сертифіковано