Пінополіуретани теплоізоляційні та ущільнювальні системи марок «Elastospray», «Elastopor», «Skytite» виробництва BASF Polyurethanes GmbH успішно пройшли екологічну сертифікацію за схемою згідно з ISO 14024 та отримали екологічний сертифікат № UA.08.002.522. Імпорт та реалізацію в Україні цих систем здійснює ТОВ «ВКФ Едванс».

Оцінювання проводилося на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.016.048:2016 Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Чинна редакція цього стандарту розроблялась в рамках проєкту ЄС EaP GREEN національним технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» при сприянні Програми ООН з навколишнього середовища.

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.016 враховують положення актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/ЄC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Пінополіуретани теплоізоляційні та ущільнювальні системи марок «Elastospray», «Elastopor», «Skytite» виробництва BASF Polyurethanes GmbH не містять таких небезпечних інгібіторів горіння (антипірені) як полібромдіфенілові ефіри (ПБДЕ), полібромовані біфенили (ПБД), бромований парафін, коротколанцюгові (С<13) хлоровані парафіни з нерозгалуженою структурою, з вмістом хлору (хлоралкани) понад 50 %, оксиди сурми.

Також до їх складу не входять складники, що містять сполуки важких металів.

У якості речовин для спінення застосовуються гідрофторолефіни (HFO), які характеризуються дуже низькими величинами GWP (<10), ODP - 0, негорючі або важкогорючі. Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених екологічним стандартом показників гранично допустимих концентрацій які є значно жорсткіше ніж регламентовані згідно державних норм.

Пінополіуретани теплоізоляційні та ущільнювальні системи марок «Elastospray», «Elastopor», «Skytite» відносяться до помірно займистих матеріалів (група займистості будівельних матеріалів В2) та матеріалів, що не поширюють полум’я (група поширення полум’я РП1).

Детальніше про пінополіуретани теплоізоляційні та ущільнювальні системи «Elastospray», «Elastopor», «Skytite» можна дізнатися на сайті ТОВ «ВКФ Едванс» – www.edvans.com.ua.

Перевірено та сертифіковано