ТОВ «АКВАВІЛ» отримало екологічний сертифікат № UA.08.002.500 на таблетки для посудомийних машин START Nature TM START і право позначати сертифіковану продукцію екологічним маркуванням.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт гармонізований з екологічними критеріями на мийні засоби програми екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU). Вимоги стандарту охоплюють всі стадії життєвого продукту – від складників до паковання. Оцінювання хімічних складників за класами і категоріями небезпек здійснюється відповідно до таких актів права ЄС:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Таблетки для посудомийних машин START Nature TM START відповідають вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.065 і не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для здоров’я людини та довкілля.

Безпечна формула Start Nature також:

  • без ароматизаторів
  • без барвників
  • має біологічну розчинність високого ступеня
  • не шкодить водним екосистемам

У виробництві всіх мийних засобів використовуються ПАР біорозклад яких понад 90%.

Засоби для прання ТМ START не містять речовин здатних викликати алергічні реакції та подрізнювачів шкіри.

Всі складники що застосовуються для виробництва засобів проходять відбір за класами і категоріями небезпеки згідно вимог європейських стандартів. На виробництві впроваджений системний контроль якості інгредієнтів та готової продукції.

Партнери компанії – відомі українські, європейські та світові виробники сучасних реагентів для виробництва побутових та професійних мийних засобів. Це дає можливість забезпечити сталість постачальників складників і пропонувати користувачам конкурентоспроможну продукцію за комплексом показників «ефективність – безпечність – якість – ціна».

Встановлення нового технологічного обладнання на виробництві дозволяє повністю уникнути викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Доочищення води проводиться за допомогою ультрафіолетового випромінювання яке саме по собі є природним явищем, тому відноситься до категорії найбільш екологічно безпечних варіантів очищення від патогенних мікроорганізмів води. Саме цей метод не несе ніякого негативного впливу на воду, не забруднює продуктами розпаду рідину та не передбачає застосування хімічних реагентів.

Перевірено та сертифіковано