Таблетки для посудомийних машин START Nature TM START виробництва ТОВ «Аквавіл» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв, про що свідчить сертифікат № UA.08.002.500 Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг мийних засобів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандартів гармонізовані з критеріями оцінки продуктів зазначених категорій європейських програм екологічного маркування і адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH) та інших.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу мийних засобів – Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог Регламентів ЄС.

Безпечна формула Start Nature також:

  • без ароматизаторів
  • без барвників
  • має біологічну розчинність високого ступеня
  • не шкодить водним екосистемам.

У виробництві всіх мийних засобів використовуються ПАР біорозклад яких понад 90%.

Засоби для прання ТМ START не містять речовин здатних викликати алергічні реакції та подрізнювачів шкіри.

Всі складники що застосовуються для виробництва засобів проходять відбір за класами і категоріями небезпеки згідно вимог європейських стандартів. На виробництві впроваджений системний контроль якості інгредієнтів та готової продукції.

Партнери компанії – відомі українські, європейські та світові виробники сучасних реагентів для виробництва побутових та професійних мийних засобів. Це дає можливість забезпечити сталість постачальників складників і пропонувати користувачам конкурентоспроможну продукцію за комплексом показників «ефективність – безпечність – якість – ціна».

Встановлення нового технологічного обладнання на виробництві дозволяє повністю уникнути викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Доочищення води проводиться за допомогою ультрафіолетового випромінювання яке саме по собі є природним явищем, тому відноситься до категорії найбільш екологічно безпечних варіантів очищення від патогенних мікроорганізмів води. Саме цей метод не несе ніякого негативного впливу на воду, не забруднює продуктами розпаду рідину та не передбачає застосування хімічних реагентів.

Детальніше на www.start.eu.com

Перевірено та сертифіковано