Суміш гідроізоляційна полімерцементна «Гідростоп» ПРГ-01 ТМ «ПОЛІПЛАСТ» та армуюча клейова суміш для пінополістирольних та мінераловатних плит «DOPS MULTIFIX» виробництва ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію згідно з ISO 14024. Дію екологічного сертифікату UA.08.002.440 продовжено на наступні три роки.

За результатами оцінювання встановлено відповідність сумішей вимогам СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Виробнича компанія «ПОЛІПЛАСТ» - національна виробнича компанія, заснована у 1999 році та спеціалізується на виробництві будівельних сумішей.

Для виробництва сумішей «Гідростоп» ПРГ-01 та «DOPS MULTIFIX» виробник використовує безпечну сировину та інгредієнти переважно зарубіжного виробництва. Вони відповідають встановленим показникам безпеки та чинному санітарному законодавству, є безпечними для здоров’я людини та довкілля, зокрема для озонового шару. Суміші не містять у своєму складі летких органічних сполук (ЛОС), азбесту, фосфогіпсу, формальдегіду, фталатів, інших органічних токсичних та канцерогенних сполук.

Показник сумарної питомої активності природних радіонуклідів є значно нижчим ніж встановлено державними нормами та екологічними критеріями.

Для пакування сумішей використовують паперові мішки з полімерним вкладишем та поліетиленові плівки-стретч. Вказаний пакувальний матеріал (в т.ч. етикетки) не містять хлорованого або галогенованого матеріалу, є придатними для переробляння, не мають позначень та покриттів, що перешкоджають переробці, та можуть бути легко розділені на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

На підприємстві приділяється значна увага охороні навколишнього природного середовища.

Керівництвом підприємства визначена екологічна політика, за якою компанія ставить за мету відповідати та дотримуватись міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту, визнає захист довкілля одним з найвищих пріоритетів та важливим фактором успішного розвитку бізнесу. Для реалізації екологічної політики щорічно визначаються екологічні цілі та заходи, спрямовані на їх досягнення.

Більш детальніше про компанію та продукцію виробництва ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» на www.poli-plast.ua.

Перевірено та сертифіковано