З метою продовження терміну дії екологічного сертифікату UA.08.002.353 на сухі будівельні суміші та UA.08.002.352 на плити гіпсокартонні, а також права застосування екологічного маркування до 2019 року, – 21 найменувань будівельних матеріалів виробництва ТОВ «КНАУФ ГІПС УКРАЇНА» успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію згідно ISO 14024.

Екологічно сертифікована продукція виробляється на виробничих потужностях ТОВ «КНАУФ ГІПС УКРАЇНА», розташованих у Донецькій області (м. Соледар, вул. Володарського, 1).

Після модернізації підприємства було створене сучасне, передове, екологічно чисте виробництво із застосуванням енергозберігаючих технологій. Увесь процес виробництва автоматизовано, параметри технологічного процесу контролюються спеціальними програмами, що забезпечує бажану якість продукції за низьку енергоємність виробничих процесів.

На підприємстві впроваджена та функціонує система менеджменту з охорони здоров’я та безпеки праці згідно BS OHSAS 18001:2007, що підтверджено сертифікатом сертифікаційного органу TUV NORD CERT GmbH від 08.04.2014 р. № 44 116 140476 (термін дії сертифікату до 07.04.2017).

Екологічна політика підприємства спрямована на стабільний розвиток, під яким розуміється динамічне економічне зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів, дотриманні природоохоронного законодавства та скороченні негативного впливу на довкілля.

За результатами оцінювання екологічних аспектів виробничої діяльності встановлено дотримання вимог природоохоронного законодавства та поліпшені показники екологічної результативності виробництва. Наприклад, з метою зменшення рівня викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря, на підприємстві регулярно проводяться планово-попереджувальні ремонти технологічного обладнання, зокрема пилогазоочисного. З метою зменшення споживання природного газу та обсягів утворення парникових газів на підприємстві вживаються системні заходи з еколого-теплотехнічного налагодження паливовикористовуючого та газовикористовуючого обладнання.

Згідно технологічних регламентів виробництва ТОВ «КНАУФ ГІПС УКРАЇНА» забезпечує управління життєвим циклом продукції на вхідному потоці, – починаючи з видобутку сировини, контролю безпеки, скидів забруднюючих речовин, якості та умов зберігання сировини, контролю якості сировини та відбір допоміжних інгредієнтів і пакувальних матеріалів, на вихідному потоці – закінчуючи відвантаженням готової продукції збутовій організації.

До складу екологічно сертифікованої продукції не входять інгредієнти з вмістом летких органічних сполук (ЛОС), азбесту, фосфогіпсу, формальдегіду, фталатів, інших органічних токсичних та канцерогенних сполук. Також результати випробування підтвердили відсутність вмісту у продукції відзначеної екологічним маркуванням, – миш’яку, селену, свинцю, кадмію, хрому, ртуті та їх сполук.

За результатами досліджень встановлено, що показник ефективної сумарної активності природних радіонуклідів екологічно сертифікованих будівельних матеріалів знаходиться в межах від 19 до 19 Бк/кг, в залежності від найменування, що значно нижче за встановлений державний норматив – 370 Бк/кг та згідно вимог екологічних стандартів на сухі суміші будівельні та гіпсокартон – 250 Бк/кг.

У якості споживчої тари використовуються термоусадочна поліетиленова плівка або мішки паперові. Для зберігання та транспортування готової продукції застосовуються дерев’яні брус та піддони. Пакувальний матеріал не містить сполук хлору та придатний для переробки. Паковання для сумішей може бути легко розділено на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Сухі суміші будівельні та плити гіпсокартонні транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів. Продукція відвантажується оптовими партіями та транспортується оптимальними маршрутами, що забезпечує зменшення обсягів витрат палива та викидів забруднюючих речовин від автотранспортних засобів в атмосферне повітря на тонну транспортованої продукції.

На підставі екологічного сертифікату UA.08.002.353 застосування екологічного маркування дозволено відносно сухих будівельних сумішей, сертифікованих згідно СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Сухі суміші будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:

  • сухі суміші будівельні: КНАУФ HP Старт; КНАУФ Ротбанд; КНАУФ МП 75; КНАУФ Перлфікс; КНАУФ Фугенфюллер; КНАУФ HP Фініш; КНАУФ Сатенгіпс; КНАУФ Ротбанд Фініш; КНАУФ Мульти-Фініш; КНАУФ Мульти-Фініш М; КНАУФ Нівеліршпахтель 415 (Боден 15); КНАУФ Нівелірестріх 425 (Боден 25); КНАУФ Флісестріх FE 30 (Боден 30) згідно ТУ У В.2.7-26.6-24577862-002:2011;
  • в’яжуче гіпсове формувальне/будівельне Г-10 Н-ІІІ та Г-13 Н-ІІІ згідно ДСТУ Б В.2.7-82:2010;
  • крейда молота та крейда молота сепарована марки ММС2 згідно ГОСТ 17498-72 та ГОСТ 12085-88.

На підставі екологічного сертифікату UA.08.002.352 застосування екологічного маркування дозволено відносно плит гіпсокартонних, сертифікованих згідно СОУ ОЕМ 08.002.16.072:2012 Гіпсокартон. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:

  • плити гіпсокартонні «Кнауф»: виду ГКП марки звичайні, виду ГКПВ марки вологостійкі, виду ГКПО марки вогнестійкі згідно ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010;
  • плити «Кнауф» гіпсові: пазогребеневі П-ВЗ-С (звичайні), гіпсові П-В1-С пазогребеневі, (вологостійкі гідрофобізовані) згідно ТУ У В.2.7-26.6-31279540-001:2011.

Детальніше на www.knauf.ua

Перевірено та сертифіковано