Сухі будівельні суміші (101 найменування) та лакофарбові матеріали (68 найменувань) ТМ «Ceresit», ТМ «Метилен», ТМ «Момент» виробництва ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію згідно з ISO 14024 й тим самим подовжили термін дії екологічних сертифікатів № UA.08.002.359 та № UA.08.002.346 та право застосування екологічного маркування до 2022 року. Первинна сертифікація вказаної продукції була проведена у 2012 році.

Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Сухі суміші будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу та СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу відповідно. Дані екологічні стандарти встановлюють критерії визначення переваг матеріалів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

За результатами оцінювання продукції підтверджено, що у складі екологічно сертифікованих сухих будівельних сумішей відсутні складники з вмістом: летких органічних сполук (ЛОС), азбесту, фосфогіпсу, формальдегіду, органічних сполук олова, галогенованих органічних зв’язуючих компонентів, галогенованих органічних антипіренів, галогенованих органічних або ароматичних розчинників, фталатів з алкильними групами (метил-, етил-, пропил, бутил або октил).

За результатами досліджень встановлено, що показник ефективної сумарної активності природних радіонуклідів екологічно сертифікованих сухих будівельних сумішей знаходиться в межах від 3,28 до 73,9 Бк/кг, в залежності від найменування, що значно нижче за встановлений державний норматив та згідно вимог екологічних критеріїв – 370 Бк/кг.

Лакофарбові матеріали не містять ЛОС, НЛОС, ЛАВ та галогенованих розчинників, алкілфенол етоксилату, перфорованих алкілсульфонатів, формальдегіду, етиленгліколю, фталатів, важких металів.

Продукція виробляється на заводі ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» в м. Вишгороді Київської області. Підприємство забезпечує управління життєвим циклом продукції, починаючи від вхідного контролю сировини та інгредієнтів – закінчуючи відвантаженням готової продукції у торгові мережі, навчанням дистриб'юторів, дилерів, ритейлу, а також розглядом рекламацій.

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» входить до концерну Henkel і як його організаційна одиниця має впроваджені та сертифіковані систему управління якістю згідно ISO 9001:2015, систему екологічного управління згідно ISO 14001:2015 та систему управління охороною та безпекою праці згідно ISO 18001:2007.

Підприємство підтримує глобальну для компанії Henkel Політику менеджменту: Хенкель Клеї і Технології. Глобальна якість, Безпека, Здоров'я, Довкілля, Гігієна і Енергія, згідно з якою компанія прагне відповідати очікуванням клієнтів і перевершувати їх, залишаючись при цьому соціально відповідальною компанією і постійно вдосконалюючись у сфері якості, безпеки, здоров'я, захисту довкілля, гігієни та енергоефективності.

Політика ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» у сфері екології, гігієни та безпечності праці спрямована на забезпечення безпечних умов праці, охорону довкілля та повагу до населення регіонів, де знаходяться його об'єкти.

Підприємством вживаються заходи з енергоефективності та заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відходів. Підприємством здійснюється очищення змивів після миття. У технологічному процесі забезпечується безвтратна система виробництва.

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» має мережу з 40 Центрів комплектації Ceresit-Pro, які надають повний комплекс послуг з утеплення будинків методом скріпленої теплоізоляції; 305 Центрів тонування Ceresit, де безпосередньо в місцях продажу можна тонувати штукатурки і фарби в більше ніж 350 кольорів. Підприємство активно займається соціально-освітньою діяльністю. Фахівці підприємства розробляють технічну документацію для допомоги проектним і будівельним організаціям, беруть участь в дослідженні будівель і розробці індивідуальних технологічних рішень, навчають робітників і інженерів безпосередньо на будівельних об'єктах.

Детальніше про продукцію та виробництво ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» на www.henkel.ua, www.ceresit.ua, www.momenthelp.com.ua, www.metylan.ua.

Перевірено та сертифіковано