«АВК КОНФЕКШІНЕРІ» отримано екологічний сертифікат № UA.08.002.471 на шоколад ТМ «АВК» за схемою сертифікації згідно ISO 14024. Сфера дії екологічного сертифікату поширюється на 4 найменування шоколаду :

 • шоколад «Чорний шоколад «АВК» без цукру»;
 • шоколад «Молочний шоколад «АВК» без цукру»;
 • шоколад «Молочний 24% молока»;
 • шоколад «Чорний 57% какао».

Виробником вказаних продуктів є ПрАТ «Кондитерська фабрика «АВК» м. Дніпро».

Оцінювання продуктів здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.02.03.009:2009 Какао, шоколад та вироби кондитерські цукрові. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти з ароматизованими властивостями, що застосовується в продуктах харчування;
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №2000/36/ЄС від 23 червня 2000 року, щодо продукції, яка містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною.

Критерії стандарту охоплюють усі стадії життєвого циклу продуктів і спрямовані на:

 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками згідно найкращих доступних технологій виробництва);
 • зниження вмісту токсичних елементів, радіонуклідів, мікотоксинів, пестицидів у продукції;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

СОУ ОЕМ 08.02.03.009 забороняє вміст ГМО та застосування інгредієнтів не рослинного походження.

Виробник здійснює ретельний відбір постачальників, а також контроль продукції, яку замовляє. Рівні вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, радіонуклідів в готовій продукції є нижчими за допустимі рівні, встановлені державними нормами та СОУ ОЕМ 08.02.03.009:2009.

Екологічне спрямування діяльності «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» закріплене у визначеній компанією Політиці у сфері якості та безпеки продуктів харчування. З метою підвищення ефективності роботи виробничих підрозділів ПрАТ «Кондитерська фабрика «АВК» м. Дніпро» впроваджуються заходи, спрямовані на підвищення рівня енергозбереження, зниження використання природних ресурсів, обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та вмісту забруднюючих речовин в стічних водах, поводження з відходами, та ін.

Виробничі потужності сертифіковані за міжнародними стандартами ISO 22000, IFS Food.

Детальніше про виробництво та продукцію «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» можна дізнатися на сайті компанії – www.avk.ua.

Перевірено та сертифіковано