Екологічне маркування (environmental label, ecolabel – англ.) твердження, у якому зазначені екологічні характеристики чи переваги.

Твердження може бути сформульоване відносно товару чи послуги у формі:

  • декларацій – «екологічний», «еко», «зелений» та інших, що вказують на загальну екологічну перевагу продукції за встановленою схемою сертифікації;
  • знаку відповідності, що належить органу з екологічного маркування на законних підставах;
  • заяв, що вказують на певну екологічну характеристику.

Екологічне маркування може бути нанесено на етикетку чи паковання. Також, застосовується у рекламі, технічній документації, в інших джерелах для комунікацій зі споживачами, замовниками, проектувальниками та іншими зацікавленими сторонами.

За класифікацією Міжнародної організації стандартизації (ISO) екологічне маркування буває І та ІІ типу.

І тип екологічного маркування – визначає конкурентну перевагу1 об’єкта сертифікації за показниками його впливів на стан довкілля і здоров’я людини.

Схема сертифікації та вимоги до такого марковання встановлені міжнародним стандартом ISO 14024.

Об’єктом сертифікації може бути готовий товар, виріб, продукт або послуга що надаються на ринку. Оцінювання здійснюється на відповідність екологічними критеріям.

Екологічні критерії встановлюються стандартами, які діють в межах програми екологічного маркування І типу. Такі стандарти:

  • розробляються окремо на кожну категорію товару чи послуги;
  • встановлюють набір якісних і кількісних показників, яким повинна відповідати продукція протягом її життєвого циклу з тим, щоб відносно неї було надано право на застосування екологічного маркування І типу;
  • не дублюють загальнообов’язкові вимоги згідно з чинним законодавством;
  • повинні бути науково обґрунтованими, орієнтованими на найкращі доступні технології та методи управління.

У порівнянні з загальнообов’язковими державними вимогами – вимоги екологічних критеріїв за показниками безпеки та обмеження впливів на довкілля є суттєво жорсткішими.

Оцінювання здійснюється акредитованим відповідно до Закону2 органом, що має міжнародне визнання. Право на застосування екологічного маркування І типу надається на підставі сертифікату відповідності у формі:

ЗНАКУ екологічного маркування встановленого зразку
(«Зелений журавлик»)

ДЕКЛАРАЦІЇ,
що вказують на схему сертифікації і номер сертифікату

Варіант 1. Сертифіковано згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.0000

Варіант 2. Екологічно сертифікований продукт згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.000

Варіант 3. Перевірено шляхом сертифікації згідно з ДСТУ ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.000

Незалежне, авторитетне підтвердження екологічних переваг продукції та відповідність міжнародним стандартам

Знак «Зелений журавлик», є елементом екологічного маркування і власністю Органу з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета». Інші додаткові екологічні твердження верифікуються експертною комісією органу за результатами оцінювання. Такі твердження можуть відноситись і до екологічного маркування ІІ типу.

ІІ тип екологічного маркування належить до самодекларацій, тобто заяв, що не потребують додаткового незалежного оцінювання третьою стороною. При цьому будь-яка заінтересована сторона має право отримати підтвердні документи належного застосування такого маркування.

До ІІ типу відносяться такі фрази як: вміст переробленого матеріалу, придатний до переробляння, придатний для компостування, розбірна конструкція, зменшене енергоспоживання, зменшене водоспоживання та інші.

Фрази заяв, їх тлумачення, методи обґрунтування їх застосування та застереження щодо введення в оману споживача викладені в міжнародному стандарті ISO 14021.

Фрази повинні застосовуватися разом з пояснювальним доповненням для запобігання оманливих тлумачень щодо їх значення. Разом з фразами або замість них можуть застосовуватися спеціальні символи у відповідності до графічних вимог встановлених в ISO 7000.


1 По відношенню до продукції аналогічного функціонального призначення, яка відповідає загальнообов’язковим вимогам згідно з чинним законодавством: санітарного, природоохоронного, у сфері хімічної безпеки та відповідно до Технічних регламентів.

2 Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»