В січні поточного року харківське підприємство ТОВ «Блок ЛТД» стало першим українськім виробником, якій отримав екологічний сертифікат (UA 08.002.424) на шпалери власного виробництва, серії «Villa Vanilla» (марка М-1), за схемою сертифікації згідно ДСТУ ISO 14024.

На сьогодні асортимент сертифікованої продукції поповнився шпалерами серії «Elegant Home», марка М-1. Шпалери виготовляються на флізеліновій основі із застосуванням у якості допоміжних речовин друкарських фарб, зв’язуючих, водно-дисперсного лаку, пігменту та рельєфної маси згідно ДСТУ ГОСТ 6810:2004. Допоміжні речовини, що входять до складу виробів, не містять полівінілхлориду або інших сполук хлору, формальдегіду, метилакрилату, стиролу, алкилонитрилу та їх сполук.

Пігменти, фарби, праймери, лаки для друку та друкарські добавки, що застосовуються для виготовлення шпалер, не містять свинцю, кадмію, ртуті, хрому (IV), фталатів та інших токсичних речовин.

Паспорти безпеки фарб для друку шпалер згідно Регламенту REACH №1907/2006 та маркування згідно вимог Директиви 1999/45/EC вказує на відсутність в їх складі вмісту речовин, віднесених до груп ризиків хімічних впливів або їх можливих комбінацій, таких як: токсичні (Т), високо токсичні (Т+), канцерогенні, мутагенні, небезпечні для репродуктивних функцій, шкідливо для здоров’я (Хn), шкідливо для довкілля (N).

Детальніше про виробництво ТОВ «Блок ЛТД» та переваги шпалер, сертифікованих згідно СОУ ОЕМ 08.002.03.057:2009 Шпалери. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу виробництва можна дізнатись тут.

Перевірено та сертифіковано