ТОВ «Снєжка-Україна» розширило сферу дії екологічного сертифікату №UA.08.002.337 на водно-емульсійну фарбу ТМ Śnieżka – «Снєжка Маттлатекс».

За результатами проведеної процедури оцінювання за схемою згідно з ISO 14024 встановлена відповідність фарби вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Встановлено, що фарба не містить:

  • важких металів (кадмію, свинцю, хрому VI, ртуті, миш'яку, барію, селену, сурми, кобальту);
  • алкілфенол етоксилатів;
  • перфторованих алкілсульфонатів;
  • етиленгліколю, озоноруйнівних речовин, галогенізованих органічних розчинників;
  • формальдегіду, формальдегідних смол і фталатів.

Показник вмісту летких органічних сполук (ЛОС) у готовій продукції становить від 1,16 до 12,1 г/л (в залежності від найменування) та є нижчим ніж самий жорсткий показник згідно вимог екологічних критеріїв що встановленні Рішенням Єврокомісії 2014/312/ЄС для застосування екологічного маркування відносно лакофарбових матеріалів.

Інші складники відповідають вимогам екологічних критеріїв щодо обмеження вмісту речовин небезпечних для довкілля і здоров’я людини згідно міжнародної і європейської систем класифікації за класами і категоріями небезпек.

Для зберігання та продажу фарб використовуються пластикова тара, виготовлена з полімерних матеріалів без вмісту сполук хлору (галогенованих матеріалів). Паковання придатне для переробки за доступними в Україні технологіями.

ТОВ «Снєжка-Україна» застосовує оптимальні схеми транспортування готової продукції. Вибір транспортних засобів здійснюється за такими критеріями як: екологічність, безпечність, зручність, співвідношення викидів СО2 до обсягів доставленої продукції (г/л), місткість машин.

Детальніше про продукцію ТМ Śnieżka на www.sniezka.ua

Перевірено та сертифіковано