Поліетиленові плівки виробництва ТОВ «Планета Пластик» є першими в Україні відповідність яких підтверджена вимогам екологічних критеріїв за схемою згідно з ISO 14024. Перелік сертифікованої продукції наведений в екологічному сертифікаті № UA.08.002.515 на підставі якого надано право застосування екологічного маркування.

Оцінювання здійснювалось на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт гармонізований з критеріями на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від складників до паковання.

Екологічно сертифіковані плівки виготовляють з поліетилену з вмістом повторно переробленого поліетилену. Зокрема, плівки стабілізовані «ГРІНС» та плівки мульчувальні «ЕКО» за базовий компонент мають перероблений поліетилен у вигляді регрануляту обсягом більше 88 % та 90 % відповідно. В якості наповнювача регранулят входить до складу плівок силосних та плівок термозбігових з друком та без в обсязі більше 20% та 10% відповідно.

Виробником здійснюється вхідний контроль якості сировини та операційний контроль на всіх етапах виготовлення продукції.

Екологічно сертифіковані плівки не містить у своєму складі речовин небезпечних для здоров’я і довкілля, зокрема з канцерогенними, мутагенними та тератогенними властивостями.

Продукція відповідає вимогам державних санітарних норм, правил та гігієнічних нормативів, а також вимогам Регламенту (ЄС) №10/2011 про пластикові матеріали і вироби, призначені для контакту з продуктами харчування.

Після завершення строку служби продукція придатна на 100% до переробки, і може бути використана як відновлений матеріал для виробів аналогічного призначення або інших товарів.

ТОВ «Планета Пластик» приділяє значну увагу управлінню екологічними аспектами, впровадженню інноваційних рішень і технологій, модернізації устаткування задля запобігання забрудненню довкілля.

На виробництві впроваджена та сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001 та елементи системи екологічного управління. Екологічна політика визначає головною метою Компанії досягнення високого рівня екологічної безпеки виробництва якісної та безпечної продукції з поліпшеними екологічними характеристиками та максимальне збереження ресурсів.

На підприємстві використовуються енергоефективні процеси та технології, які знижують обсяги використання електроенергії, технологічної води, зменшення питомої ваги продукції, зниження обсягів утворюваних відходів. Підприємством вживаються заходи по розширенню асортименту продукції з регранулянта та зі збільшення його вмісту в продукції.

ТОВ «Планета Пластик» - єдина компанія у Східній Європі, яка виробляє полімерні рукава для зберігання зерна та єдина компанія у в Україні, яка виробляє тришарові тепличні плівки шириною 12 м.

Більш детальніше про продукцію та виробництво на www.planetaplast.com

Перевірено та сертифіковано