ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «2К» отримало екологічний сертифікат на 6 найменувань рідкого косметичного мила ТМ Galax і 10 найменувань шампунів для волосся ТМ Dallas. Повний перелік сертифікованих косметичних засобів зазначений у сертифікаті UA.08.002.501

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу згідно з ISO 14040 і гармонізований екологічними критеріями на косметичні засоби програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan).

Основним завданням при впровадженні стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.007 є:

  • обмеження вмісту небезпечних речовин у засобах;
  • зменшення загальної токсичності засобів;
  • поліпшення показників ефективності засобів;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання;
  • зниження негативного впливу на водні екосистеми (для засобів що змиваються).

Вимоги цього стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу косметичних засобів – від складників до паковання.

Екологічно сертифіковані косметичні засоби ТМ Dallas і ТМ Galax не містить сульфатів, силікону, ЕDTA та його солей, борної кислоти, боратів та інших шкідливих речовин (муагенних, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо). Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпеки для здоров’я і довкілля згідно вимог європейських стандартів. Вода що застосовується в технологічному процесі очищується на власній установці (водоочисна станція) по 2-м ступеням очистки: пом’якшення та деіонізація.

На виробництві впроваджений системний контроль якості складників та готової продукції. Для отримання точності дозування і усунення людського фактору при виробництві продукції використовується автоматизована система управління технологічним устаткуванням на базі програмованого логічного контролеру. Все обладнання виготовлено із високоякісної антикорозійної сталі марки АISI 304. Виробництво косметики повністю герметичне, що виключає можливість викидів та стоків.

Косметичні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Детальніше на www.2k.company

Перевірено та сертифіковано