Регулятори росту рослин виробництва ТОВ «Високий врожай»: «Емістим С», «Агростимулін», «Зеастимулін» та «Трептолем» повторно підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв СОУ ОЕМ 08.002.01.044 Регулятори росту рослин. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу й продовжують застосовувати екологічне маркування на підставі екологічного сертифікату № UA.08.002.309.

Під час проведення оцінювання відповідності продукції вимогам екологічного стандарту, підприємство підтвердило екологічну спрямованість своєї діяльності, безпечність виробництва та якість продукції.

Мінімізація впливу власного виробництва на довкілля, зменшення впливу хімізації сільського господарства на довкілля, якість вирощеної продукції та реалізація генетичного потенціалу культурних рослин – основні напрями реалізації екологічної політики підприємства.

Особливі властивості регуляторів росту рослин виробництва ТОВ «Високий врожай» доведені різними науковими установами. Наприклад, за результатами випробувань встановлено, що препарати:

  • збільшують врожайність колосових зернових на 3 – 7 ц/га, зерна кукурудзи на 7 – 10 ц/га, цукрових буряків на 30 – 50 ц/га, насіння сої на 2 – 4 ц/га, насіння соняшника і ріпака на 2,5 – 4 ц/га;
  • поліпшують стан ґрунту через активізацію життєдіяльності його мікрофауни та мікрофлори;
  • сприяють збереженню сортової типовості сільськогосподарських культур, зменшуючи в рослинній клітині число природних і спричинених пестицидами мутацій;
  • зменшують вміст радіонуклідів та важких металів;
  • знімають фітотоксичний вплив гербіцидів на культурні рослини, за рахунок чого підвищується врожайність та зменшується забур’яненість посівів.

Регулятори росту розроблені на природній основі – продуктах метаболізму вирощених у поживному середовищі грибів.

Препарати, включаючи їх складові, не спричиняють тератогенного, ембріотоксичного, гонадотоксичного, токсичного, канцерогенного та мутагенного впливу на живі організми. Їм не властива подразнююча, сенсибілізуюча, селективна токсична дії. Вони належать до нетоксичних («Емістим С») та малотоксичних речовин («Агростимулін», «Зеастимулін» та «Трептолем»). Препарати необмежено розчиняються у воді і більшості органічних розчинників.

Виробництво регуляторів росту не являє небезпеки з точки зору гігієнічно важливих факторів.

Якість та безпечність препаратів забезпечується також за рахунок здійснення відповідного контролю на кожній стадії їх життєвого циклу. Кожна партія препаратів проходить сертифікацію на відповідність технічним умовам.

Регулятори росту «Емістим С», «Агростимулін», «Зеастимулін» та «Трептолем» зареєстровані в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні та мають реєстрацію й застосовуються у Казахстані та Російській Федерації.

Додатково про підприємство та регулятори росту рослин: www.urojai.kiev.ua

Перевірено та сертифіковано