Центр екологічної сертифікації та маркування:

  • визнає результати досліджень, випробувань та оцінювань акредитованих органів, установ, лабораторій, що відповідають вимогам стандартів ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065;
  • не делегує своїх повноважень як орган з оцінки відповідності третій стороні.

Найбільш поширеними з форматів співпраці є:

  • інформаційний обмін про послуги що надаються на власних сайтах;
  • впровадження спільних інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів (засідання «за круглим столом», тренінги, семінари);
  • надання консультаційних послуг з питань що стосується екологічної сертифікації та маркування;
  • організація відбору зразків продукції та проведення її випробування;
  • участь представників партнера в роботі експертної комісії з оцінки відповідності.

Наші партнери