Найбільш поширеними з напрямів співпраці є:

  • дослідження екологічних впливів протягом життєвого циклу продукції згідно ISO 14040;
  • дослідження вартості життєвого циклу продукції (з врахуванням експлуатаційних витрат та витрат на видалення);
  • розробляння, перегляд та актуалізація екологічних стандартів і критеріїв оцінювання життєвого циклу (робота в робочих групах);
  • проведення навчальних тренінгів з впровадження екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу;
  • захист виробників екологічно сертифікованої продукції від недобросовісних конкурентів;
  • сприяння впровадженню інструментів підтримки та розвитку ринку екопродукції;
  • залучення зелених інвестицій та просування екопродукції на міжнародних ринках;
  • впровадження спільних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на посилення попиту екопродукції.

Наші партнери