ПП ВКФ «Полімер» отримала екологічний сертифікат № UA.08.002.508 на пральні порошки ТМ TRONA.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт гармонізований з екологічними критеріями на мийні засоби програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (The Nordic Ecolabel), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Показники яким повинні відповідати мийні засоби передбачають оцінювання на всіх стадіях життєвого циклу – від складників до паковання.

Головний офіс ППВКФ «Полімер» розташований в індустріальному серці України – м. Запоріжжі. Підприємство постійно вивчає досвід іноземних партнерів, випускає якісну продукцію, знаходиться в постійному пошуку вдосконалення виробничих технологій.

Підприємством була розроблена унікальна рецептура прального безфосфатного засобу, одним з компонентів якого є трона. Трона отримується оригінальним енерго-економічним методом кристалізації сесквікарбонату натрію з водної содо-бікарбонатної суспензії є унікальним за своїми властивостями і доступним за ціною.

Пральні порошки ТМ TRONA не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для довкілля та здоров’я людини згідно вимог критеріїв екологічного стандарту. Мають високий показник біологічного розкладу (понад 90 %).

Всі складники що застосовуються для виробництва екологічно сертифікованих засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпеки згідно вимог узгодженої на глобальному рівні системи класифікації і маркування хімічних речовин хімічних речовин і сумішей (GHS). Ця система створена ООН з метою приведення до єдиного стандарту критеріїв оцінки небезпеки речовин, а також систем маркування і повідомлень про небезпеку.

Технологічні процеси виробництва пральних порошків характеризуються високою ефективністю споживання енергетичних і водних ресурсів та належною системою управління відходами.

Засоби для миття посуду доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати і запобігають утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин що здатні взаємодіяти з засобом і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Перевірено та сертифіковано