Порошки для прання виробництва ТОВ «Юнілайф.ПВ» на замовлення ТОВ «Афіна груп» успішно пройшли первинну екологічну сертифікацію за схемою згідно з ISO 14024, що підтверджено екологічним сертифікатом від 14.12.2018 № UA.08.002.493.

Оцінювання сталості показників екологічно сертифікованих засобів здійснювалося на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, якій встановлює вимоги до екологічних характеристик мийних засобів на усіх етапах життєвого циклу.

Всі складники проходять відбір за класами і категоріями небезпеки згідно вимог європейських стандартів. На виробництві впроваджений системний контроль безпеки та якості готової продукції.

Пральні порошки виробництва ТОВ «Юнілайф.ПВ» безпечні для довкілля, не містять фосфатів, алергенів, токсичних речовин шкідливих для здоров’я людини. Вони мають нейтральний запах та ступень біологічного розкладу більш ніж як на 90% у воді.

ТОВ «Юнілайф.ПВ» має прийняту екологічну політику та забезпечує системне управління екологічними аспектами. Виробничі потужності підприємства обладнані новим енерго- та ресурсозберігальним обладнанням.

Детальніше: www.afina-group.com.ua

Перевірено та сертифіковано