ТОВ «Полімерна група «ТерПолімерГаз» успішно пройшло щорічну процедуру наглядання за екологічно сертифікованими поліетиленовими виробами власного виробництва: труби для газо- та водопостачання, з'єднувальні деталі та переходи (екологічний сертифікат № UA.08.002.507.

За результатами наглядання підтверджено сталість показників відповідності виробів вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений з врахуванням екологічних критеріїв на вироби з полімерних матеріалів програми екологічного маркування скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel). Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.14.055 адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від складників до паковання.

Для виробництва екологічно сертифікованих виробів ТОВ «Полімерна група «ТерПолімерГаз» використовує поліетилен, безпечність та якість якого підтверджена паспортами безпеки та іншими документами виробника. На всіх етапах технологічного процесу здійснюються відповідні заходи контролю. У процесі виробництва не застосовують хімічно небезпечні технології. Відходи виробництва гранулюються та використовуються для виготовлення продукції технічного призначення.

Екологічні переваги поліетиленових труб в порівнянні з іншими видами труб (сталеві, мідні тощо) спричиняють значно нижчий рівень впливу на довкілля у процесі виробництва та експлуатації.

Поліетиленові труби:

  • Не піддаються корозії і придатні для переробки. Матеріал хімічно нейтральний, не реагує навіть з соляною кислотою, завдяки чому можуть використовуватися у виробничих процесах.
  • В технологічному процесі виробництва не утворюються відходи.
  • Обсяг викидів парникових газів на стадії виробництва в 7 разів менше в порівнянні з металевими трубами, аналогічними за призначенням.
  • Вплив на довкілля у період експлуатації труб можливий через протікання труб, проте ймовірність виникнення протікання у поліетиленових труб є значно нижчим ніж у металевих аналогах.
  • У нормальному режимі експлуатації не виділяють речовин, що можуть вплинути на запах та смак рідин, які транспортуються.
  • Їх Внутрішні стінки дуже гладкі, на них не затримуються речовини, тому відкладення на таких трубах будуть відсутні навіть через багато років. Також гладкі стінки спричиняють менший опір потоку води. А при меншому опорі потрібно менш потужний насос для прокачування, тобто витрачається менше електроенергії.

За результатами аналізування агрегованих даних по обсягам споживання ресурсів, викидів забруднюючих речовин та утворюваних відходів протягом життєвого циклу – 1 м поліетиленової труби впливає на довкілля в 10 разів менше, ніж труби з ковкого чавуну еквівалентного діаметру. Загальне споживання енергії від видобутку до установки становить приблизно 26 кВт•г на кг труби.

ТОВ «ПГ «ТерПолімерГаз» приділяє значну увагу екологічним аспектам діяльності, модернізації виробництва, впровадженню інновацій та контролю продукції, яку випускає. Виробничий цех оснащений сучасним обладнання провідних світових компаній: Arburg, Battenfeld (Німеччина), Billion (Франція). На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015.

Детальніше про виробництво та продукцію ТОВ «Полімерна група «ТерПолімерГаз» можна дізнатися на сайті www.terpolymergas.com.

Перевірено та сертифіковано